โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ...แถลงคดีคลิปฉาวอัยการ.. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด!!(เจอดี-มีคลิป)

Publish 2017-07-11 16:55:28

สำนักอัยการสูงสุด แถลงความคืบหน้าการดำเนินการ กรณี คลิปเสียงชายอ้างเป็นอัยการ เมาบีบแตรเรียกสายตรวจให้ไปส่งร้านลาบ

                ตามที่ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ได้สั่งให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (นายธีระ หงส์เจริญ) ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงทางสื่อต่างๆ ทั้งทางโซเชียล โทรทัศน์ และอื่นๆ สรุปความได้ว่าสายตรวจบางแสนเจออัยการเมาเบ่ง บีบแตรเรียกกลางทางจะให้ไปส่งร้านลาบ  สายตรวจมีงานไปส่งไม่ได้โทรฟ้องผู้การให้ไปขอโทษ  หลังจากนั้นโทรหาเสธทหารเรือให้ทหารมา ๓ คน จะมาเอาตัวสายตรวจไปขอขมาที่บ้านหากปรากฏว่าชายตามเสียงในคลิปดังกล่าวเป็นพนักงานอัยการจริงก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาด

                วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) นายธีระ  หงส์เจริญ  อธิบดีอัยการ  สำนักงานคณะกรรมการอัยการได้แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

  • พิจารณาแล้วเห็นว่า  จากคลิปเสียงที่เผยแพร่ในสื่อมวลชน  ข้อมูลที่ปรากฏจากสื่อ  ข้อความใน facebook  ของนายธนพล  จูฑะเตมีย์  และพฤติกรรมในอดีตน่าเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงพูดของนายธนพล จูฑะเตมีย์  อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑ ที่มีลักษณะคล้ายคนเมาสุราเป็นคำพูดไม่เหมาะสมกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
  • การกระทำของนายธนพล  จูฑะเตมีย์ ดังกล่าวในข้อ ๑ กรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๗๔
  • นำกรณีดังกล่าวกราบเรียนอัยการสูงสุดเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินัย  พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่นายธนพล  จูฑะเตมีย์
  • ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร  อัยการสูงสุด  เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายธนพล  จูฑะเตมีย์  แล้วในวันนี้      รายละเอียดมีอยู่ในคลิปบางส่วน เรื่องโทษเเละความผิดทางวินัย
  • ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการสูงสุด ที่มาของข้อมูล