ไม่ทิ้งกัน !!"กรมท้องถิ่น" รับซื้อสับปะรดจากพี่น้องเกษตร แก้ไขปัญหาราคาตก

Publish 2017-07-13 11:14:48

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ "กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร" ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ โดยกรมฯ รับซื้อสับปะรด จำนวนกว่า 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกต่อไปได้ มาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ฟรี ณ บริเวณด้านหน้ากองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมชาย แพงผา