เปิดแหล่งกบดาน!!! ผู้ต้องหาหลบหนี ม.112 ต่างแดน หลังนายกลั่น!! ถึงพวกทำลายสถาบัน (เจอดี-มีคลิป)

Publish 2017-07-22 18:40:38

   จากกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาบางช่วงที่พูดถึงการตอบคำถามสี่ข้อขณะนี้ได้มีประชาชนสนใจตอบคำถามมาแล้ว4-5แสน และได้หารือกระทรวงมหาดไทย หากวันนี้มาแต่ไม่สะดวก คนอยากจะมาแต่มาไม่สะดวก ลองไปดูที่ศูนย์ดำรงธรรมไม่รู้ว่าตอนนี้รวบรวมได้หรือยัง ทุกพื้นที่เพิ่มเติมมาได้ไหม หรือ จะให้หน่วยทหารรวบรวมไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ก็ได้ อันนี้ก็ฝากกระทรวงมหาดไทยช่วยพิจารณาด้วย ประชาชนจะได้มาลงความคิดเห็นกันได้มากขึ้น
   จากคำพูดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้พูดถึงพวกที่มีความผิดตาม ม.112 ซึ่งจากการตรวจสอบจึงได้ที่กบดานของผู้ต้องหาของที่มีความผิดดังกล่าว ดังนี้กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายจับและหลบหนีอยู่ในต่างประเทศมี ๒๙ คน อยู่ใน ๑๕ ประเทศ


- ลาว จำนวน ๖ คน

 ๑. นายอิทธิพล สุขแป้น ๓ หมายจับ
 ๒. สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ๒ หมายจับ
 ๓. นายวัฒน์ วรรลยางกูร ๒ หมายจับ
 ๔. นายชูชีพ ชีวะสุทธิ์ ๑ หมายจับ
 ๕.นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ (โกตี๋/สหายหมาน้อย)

     ๖ หมายจับ
 ๖. นายไตรรงค์ สินสืบผล (ขุนทองไฟเย็น)

      ๑ หมายจับ


- กัมพูชา จำนวน ๓ คน 

      ๑. นายพิษณุ พรหมสร (แอนตี้) ๒ หมายจับ
      ๒. นายชนินทร์ คล้ายคลึง (ผู้พันนักสู้)

          ๑ หมายจับ
      ๓. น.ส.สุดา รังกุพันธ์ (อ.หวาน) ๑ หมายจับ


- ฟิลิปปินส์ จำนวน ๑ คน

           นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน ๒ หมายจับ


- ออสเตรเลีย จำนวน ๒ คน

       ๑. นายองอาจ ธนกมลนันท์(อาคม ซิดนีย์)

                ๑ หมายจับ
       ๒. นายอลัน พาร์ค/เจมส์ พาร์ค ๑ หมายจับ


- นิวซีแลนด์ จำนวน ๑ คน

         นายเอกภพ เหลือรา ๑ หมายจับ


- สหรัฐฯ จำนวน ๒ คน

        ๑. นายเสน่ห์ ถิ่นแสน (เพียงดิน) ๓ หมายจับ
        ๒. นายมนูญ (เอนก) ชัยชนะ ๔ หมายจับ


- ญี่ปุ่น จำนวน ๑ คน

        นายปวิน ชัชวาลพงศ์ ๒ หมายจับ


- อังกฤษ จำนวน ๓ คน

        ๑. นายใจลล์อึ๊งภากรณ์ ๕ หมายจับ
        ๒. นางฉัตรวดี อมรพัฒน์ (โรส) ๖ หมายจับ
        ๓. นายแอนดรู แมคเกรเกอร์ มาร์แชล

             ๑ หมายจับ


- สเปน จำนวน ๑ คน

         นายอีมิลิโอ เอสเทแบน  1 หมายจับ

- ฟินแลนด์ จำนวน ๑ คน

         นางจรรยา ยิ้มประเสริฐ ๑ หมายจับ


- เดนมาร์ค จำนวน ๑ คน

         น.ส.เยเชียลลา พจน์เมษบาลสถิต ๑ หมายจับ


- สวีเดน จำนวน ๑ คน

         นางอภัสรา เทงบลัด ๑ หมายจับ


- เบลเยี่ยม จำนวน ๑ คน

         นางสนั่น การเพียร ๑ หมายจับ


- ฝรั่งเศส จำนวน ๔ คน

       ๑. นายศรัณย์ ฉุยฉาย (อั้ม เนโกะ) ๒ หมายจับ
       ๒. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ๑ หมายจับ
       ๓. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ๑ หมายจับ
       ๔. นายสุรัช สมติชาติ ๑ หมายจับ


- สหรัฐอาหรับเอมิเรตร์ จำนวน ๑ คน

         นายทักษิณ ชินวัตร ๑ หมายจับ


กลุ่มที่ ๒ กลุ่มบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศที่ต้องเฝ้าระวังมี ๒๕ คน อยู่ใน ๘ ประเทศ

(เป็นชาวต่างชาติ ๑ คน)

- ลาว จำนวน ๙ คน

       ๑. นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล

       ๒. นายพิพฒน์ พรรณสุวรรณ์
       ๓. นายนิธิวัต วรรรณศิริ
       ๔. นายชฤต โยนกนาคพันธ์ (โยนก)
       ๕. นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง
       ๖. นายธีร์ (จักรพันธ์) บริรักษ์ (ดีเจหนึ่ง)
       ๗. นายชัยพฤกษ์ สมานรักษ์ (ภูผาเสรี)
       ๘. น.ส.รมย์ชลี สมบูรณ์รัตนกุล
       ๙. นายวรวุฒิ เทือกชัยภูมิ (ดีเจตีโต้) 


- กัมพูชา จำนวน ๓ คน

       ๑. นายจักรภพ เพ็ญแข
       ๒. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
       ๓. นายอรรถชัย อนันตเมฆ


- ออสเตรเลีย จำนวน ๑ คน

        นายเนติ วิเชียรแสน


- แคนาดา จำนวน ๑ คน

         พ.ต.อ.(หญิง) ณหทัย ตัญญะ


- ฟินแลนด์ จำนวน ๑ คน

         นายวิสา คัญทัพ


- อังกฤษ จำนวน ๑ คน

        น.ส.นุ่มนวล ยัพราช


- เยอรมัน จำนวน ๑ คน

         นางพันธ์ทิพย์ ไครเนเกอร์ (ป้าหนิง ดีเค)


- สหรัฐฯ จำนวน ๘ คน

        ๑. นาย Richard Saisomon
        ๒. นายจุติเทพ วิไชยค ามาตย์ (โจ กอร์ดอน)
        ๓. นายสุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
        ๔. นายจารุพงศ์ เรือสุวรรณ
        ๕. นายจอม เพชรประดับ
        ๖. นายสุนัย จุลพงศธร
        ๗. นายภิเษก สนิทธางกูร
        ๘. นายประจวบ เจริญสุข


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน