ด่วน !! รู้แล้วรีบแชร์ต่อให้ทั่วกัน กรมการขนส่งทางบก แจ้งขอ ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว 3 วัน (รายละเอียด)

ด่วน !! รู้แล้วรีบแชร์ต่อให้ทั่วกัน กรมการขนส่งทางบก แจ้งขอ ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว 3 วัน (รายละเอียด)

Publish 2017-07-26 21:26:04

นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้มีสมรรถนะสูงกว่าพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data)  โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานและโอนย้ายข้อมูลจากระบบต่างๆ มายังฐานข้อมูลกลาง  กรมการขนส่งทางบกจึงขอ “ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว”ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560 และเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการติดต่อราชการกับกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ สามารถติดต่อล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

 

 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากนี้  การปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราวเพื่อ ทำการโอนย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมเป็นระบบ MDM  ส่งผลให้ต้อง “ปิด”ระบบการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามช่องทาง  ดังนี้  บริการรับชำระภาษีรถผ่านเว็บไซต์ https://www.dlte-serv.in.th
และผ่านสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560  และบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560  โดยจะสามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป   ส่วนจุดให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ“ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี”(Shop Thru for Tax)  ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560   และผ่านศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต)  ปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่  29 – 30 กรกฎาคม 2560  โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป


ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
จะปิดให้บริการในวันที่  28 กรกฎาคม 2560  นอกจากการปิดระบบให้บริการรับชำระภาษีรถดังกล่าวแล้ว  ยังส่งผลให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน
ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก และระบบรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (ตรอ. Online)  
จะไม่สามารถส่งผลข้อมูลการตรวจสภาพรถได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.  
โดยหน่วยงานจะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานด้านต่างๆ
แนะนำให้ประชาชนติดต่อดำเนินการล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด                   


CR.www.dlt.go.th


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน