16 สิงหา ร่วมระลึกถึง คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาในวันคล้ายวันเกิด

16 สิงหา ร่วมระลึกถึง "คุณพุ่ม เจนเซน" พระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาในวันคล้ายวันเกิด

Publish 2017-08-16 12:57:45


วันนี้ในอดีต ๑๖ สิงหาคม 
วันคล้ายวันเกิด คุณพุ่ม เจนเซ่น

๑๖ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ว่าที่นายหมวดตรี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ เจนเซน และยังเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพี่น้องคือ คุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิติยา เจนเซน

คุณพุ่ม เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และถึงแก่อนิจกรรมจากกรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สิริอายุได้ ๒๑ ปีจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๗ คุณพุ่ม เจนเซน ได้รับพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ที่มา กลุ่มเฟซบุ๊ก เวียงวังและคลังประวัติศาสตร์ไทย

ติดตามข่าวอื่นๆ