หอพักหน้าเลือดมีสะดุ้ง!! รัฐฯเร่งแก้ปัญหา หอพัก-ห้องเช่า โก่งค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง (เจอดี-มีคลิป)

Publish 2017-09-01 10:50:54

       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้นำเรื่องเข้าร่วมพิจารณาในกรณีเจ้าของหอพักที่ได้เก็บเงิน “ค่าน้ำ- ค่าไฟแพง” เกินไปที่ปกติจะเก็บค่าไฟ 3-4 บาทต่อหน่วย ส่วนค่าน้ำประปา 8-11 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่ทางเจ้าของหอกลับคิดแพงกว่า โดยนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภค กรณีผู้ประกอบการให้เช่าหอพัก หรือเช่าที่อยู่อาศัยเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ในราคาที่แพงเกินไป เช่น ราคาค่าไฟฟ้าของหอพักปกติ คิดในอัตรา 3-4 บาทต่อหน่วย แต่หอพักคิดกับผู้เช่าที่อัตรา 6-8 บาทต่อหน่วย ส่วนค่าน้ำประปาตามปกติอยู่ที่ 8-11 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่หอพักคิดในอัตรา 17-20 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ถือเป็นราคาที่สูงไป แม้ว่าทางผู้ประกอบการจะอ้างเรื่องต้นทุนต่างๆ แต่คคบ.เห็นว่าไม่เหมาะสม และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และประชาชนที่มีรายได้น้อยทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลับมาให้ที่ประชุม คคบ. พิจารณาภายใน 2 เดือน

 

     

 
       พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า แนวทางการจัดการปัญหาเรื่องหอพักเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สูงเกินจริงนั้น ทาง คคบ.ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปพิจารณาเสนอเรื่องการควบคุมธุรกิจหอพักให้กับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 เพื่อกำหนดให้อัตราค่าบริการน้ำประปา-ไฟฟ้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหอพักเป็นสินค้าที่ควบคุมราคา

โดยมีการออกราคาแนะนำออกให้ผู้บริโภคได้รับทราบเป็นมาตรฐาน และหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน  คิดราคาเกินจริง จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป

 

 

 


      นอกจากนี้ ทาง สคบ.จะหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับธุรกิจหอพักโดยตรง ให้พิจารณาการกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้บริการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก

โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักโดยใช้อำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด

กำหนดแนวทางการควบคุมอัตราค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าในระเบียบประจำหอพักด้วย

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์

ติดตามข่าวอื่นๆ