สังคมไทยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์!! "สนธิญาณ"ชำแหละศาสนาเสื่อมเพราะพระสงฆ์พาคนไปมัวเมา?? ชี้"เจ้าคุณธงชัย"หอบของขลังหนีเป็นเจ้าแรกหลังมีมติมส.!!

Publish 2017-10-03 16:38:52


ภายหลังจากพระพรหมดิลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ออกคำสั่งที่ จค.141 / 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงเจ้าคณะเขตทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคลพูดอย่างง่ายก็ห้ามทำวัตถุมงคลเพื่อขายกลายๆนั่นเอง เค้าทำไปทำไมเด็กโฆษณาก็ขายไม่ได้

        ต่อมาสมเด็จสนิท พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และกรรมการมหาเถรสมาคม ได้ออกคำสั่งที่ 1/2560 ลว. 28 ก.ย.60 เรื่อง ให้พระสงฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครองที่ประพฤติมิชอบไม่ควรและผิดพระธรรมวินัย ที่สำคัญรวมไปถึงพระตุ๊ด พระกระเทยทั้งหลาย
โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ7(1) ถึง (5)แห่งกฎมหาเถรสมาคม (มส.) ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2551) ว่าด้วยการระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ เห็นสมควรให้ พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง 

ด้านคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานบริหาร และบรรณาธิการอำนวยการ สำนักข่าวทีนิวส์ ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า..เรื่องสังคมไทยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสอนไม่มีในพระพุทธศาสนา เพราะความหมายที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไร ให้ผิดเพี้ยนไปจากกฎแห่งกรรม แต่ศาสนาพุทธย้ำอีกว่ามีเทวดา มีอสุรกายสัตว์นรก มีพรหม ฉะนั้นคนที่ไม่เคยศึกษาเพียงอ่านทฤษฎีนิดหน่อย เมื่อพูดถึงพรหมคิดไปเองว่าพระพรหมในศาสนาฮินดู ในข้อเท็จจริงไม่ใเช่นนั้น สวรรค์ในพระพุทธศาสนาสอนว่าสวรรค์มีอยู่ 26 ชั้น 6ชั้นแรกเรียกกามาวจร ยังติดยึดในกามคุณอยู่ วนเวียนเกิด เป็นเทวดาเลยไปอีก 20 ชั้นเป็นชั้นพรหม ลำดับความแบบนี้ เรียนให้ฟังว่ามี สังคมไทยรู้สึกไหมที่มีความพยายามจะขยายให้ศาสนาอิสลามที่มีความพยายามจะทำลายต่างๆนานาไม่ใช่ความจริงแต่ประการใด พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตัวการสำคัญ.  ที่สร้างพระขาย สร้างโน่นสร้างนี่ขาย อาทิเช่นวัตถุมงคลเป็นตัวการทำลาย คนพุทธชอบเวลามีคนบอกว่าพระองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์พุ่งตรงเข้าไปหาทันทีศักดิ์สิทธิ์ของพระคืออะไร?? มีอำนาจจิตอันเป็นอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์ ต้องยอมตรงนี้ว่าอำนาจและอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนา. เขาเรียกว่า วิชา8 ในวิชา8 มีสิ่งที่เรียกว่าอภิญญา6อยู่ แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆรู้จิตรู้ใจคนเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปแสดงฤทธิ์เหล่านี่นะ ผู้ที่ไม่มีในตัว แต่สำหรับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงก็สามารถแสดงได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยให้พระโมคคัลลานะเหาะ เพื่อให้บุคคลบางกลุ่มเชื่อเพราะพระองค์ท่านเล็งเห็นอยู่แล้วว่า. ถ้าบุคคลบางกลุ่มเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะช่วยทำให้ ศาสนาเจริญรุ่งเรือง 

ทีนี้สำหรับคนไทยชอบ มีพระที่ไหนอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์ก็แห่แหนกันไป จึงต้องเรียนย้ำว่าในสมัยพระพุทธกาลพระเทวทัตที่ไปกลิ้งหินทำให้พระพุทธเจ้าทรงห้อพระโลหิตที่ข้อพระบาท ตายไปตกนรกหมกไหม้ พระเทวทัตไม่ได้บรรลุธรรม เพียงแต่ได้ญาณในโลกียะ ญาณทางโลก เมื่อได้มาก็อิจฉาพระพุทธเจ้า จึงได้นำญาณวิเศษนี้ไปแสดงให้พระเจ้าอชาศัตรูเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารไปป่วนพระเจ้าอชาศัตรูจนจับพ่อมาขังในคุกจนตาย เพราะฉะนั้นวันนี้ในพระพุทธศาสนาสร้างพระสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงพาคนเข้าไปมัวเมาและมาโทษว่าศาสนาอื่นจะมาทำลายๆ ดังอย่างเช่น ยันต์ของเจ้าคุณธงชัยพระรุ่นต่างๆใคร ก็อยากมีไว้ในครอบครอง รู้สึกว่าได้ไปกราบเจ้าคุณธงชัย ภาคภูมิใจมาก. หาที่ไหนไม่ได้ 
 

 

 ตอนคำสั่งออกของพระพรหมดิลก คนที่เก็บของหอบนี้เป็นรายแรกคือเจ้าคุณธงชัย. ไม่รู้หรือว่าอะไรวัดไตรมิตร ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถาม ปรากฏว่าช่วยงด ปิดปรับปรุง. เก็บหมดแล้วของขลัง เป็นไง อยู่ใกล้ๆ วัดไตรมิตร มีสมเด็จสนิท เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร   พระชั้นผู้ใหญ่เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตำตา ถามว่าวันนี้ทำไมจะมาเลิกกันขายของขลังกัน บอกได้เลยว่ากลัวพ.ต.ท.พงศ์พร พรหมเสน่ห์. วันนี้กำลังตั้งหลักปรึกษาหารือจะต่อต้านพ.ต.ท.พงศ์พร ซึ่งในวันที่โดนย้ายได้มีการไปเฉลิมฉลอง แต่ในวันนี้ขอเรียนว่าโมทนาที่มีคำสั่งดังกล่าวมาทั้ง 2ท่าน ก้หวังว่าคำสั่งออกไปทั่วประเทศ แต่พอออกไปแล้วคำสั่งเหล่านี้มันได้รับการบิดเบือนลงไปร่วมปฎิบัติธรรมมากับญาติติทำที่เกาะลันตาที่ตัดประจำปีจะมีครูบาอาจารย์ไปสอนแล้วก็มีเป็นประธานอยู่ด้วย พระท่านรู้จักผมช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พระหน่อยโยมออกคำสั่งโน่นนี่นั่นมาก่อนแล้วมากัน ไม่ไหวแล้วศาสนาพุทธเรา ขนาดพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ. เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปอย่ามาอ้างว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสองศาสนาพุทธเป็นของพระภิกษุสงฆ์ -ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา พุทธบริษัทสี่ถึงจะช่วยบำรุงรักษา พระพุทธศาสนา เอาไว้

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน