“พระองค์ภาหลานปู่ ผู้สร้างรอยพระสรวล”พระราชนัดดาผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

“พระองค์ภาหลานปู่ ผู้สร้างรอยพระสรวล”พระราชนัดดาผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9"

Publish 2017-10-20 20:38:52

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ภายใต้กิจกรรม "กำลังใจ" 1 ทศวรรษ สู่ "นวัตสังคมไทย" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานเปิดงาน

 
ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระราชดำรัสเปิดงานมีใจความตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง 

จึงเห็นว่าเป็นปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากผู้ต้องขัง"

และยังมีพระดำรัสอีกตอนหนึ่ง ซึ่งสะท้อนชัดเจนถึงพระปณิธานที่ไม่ทรงย่อท้อ เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำพระทัยต่อพสกนิกร ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของทูลกระหม่อมปู่ว่า


"ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการกำลังใจได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขระเบียบต่างๆ และพยายามจัดหาแนวทางที่ดีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านทุกคน รวมทั้งฝากคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือ ขอให้ทุกคนให้โอกาสผู้ที่เคยผิดพลาดและช่วยกันให้กำลังใจและส่งเสริมผู้ที่เคยผิดพลาดให้ได้ศึกษาเรียนรู้และกลับตัวคืนสู่สังคม 

ซึ่งการให้โอกาสนั้นหมายถึง การไม่รังเกียจ ให้อภัย อันเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาดและเป็นการน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้"

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : welovemykingติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธราวุฒิ ฤทธิอักษร