"ทีวีดิจิทัล"เฮ!! รัฐใช้มาตรา 44 พักหนี้ 3 ปี 12,000 ล้านบาท (มีคลิป)

Publish 2018-03-16 18:16:34

"ทีวีดิจิทัล"เฮ!! รัฐใช้มาตรา 44 พักหนี้ 3 ปี 12,000 ล้านบาทติดตามจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ในรายการ "คุยข่าวข้างเตียง กับ บุญระดม" ทางเฟสบุคไลฟ์ เพจทีนิวส์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น.