ติดตามภาระกิจนายกรัฐมนตรี !! ลงพื้นที่หนองบัวลำภู แก้ปัญความยากจนภาคการเกษตร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (มีคลิป)

Publish 2018-03-22 16:19:07

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 22 มีนาคม 2561  เพื่อพบปะประชาชนและติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน ในภาคการเกษตรเชิงบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้แก่ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากสารเคมีตกค้างและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยี Solar Cell เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง
 
 ติดตามรายการ "แหกโค้งข่าว" กับทีนิวส์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-13.50 น. ทางเพจ Tnews 

และติดตามรายการ "แหกโค้งข่าว" กับทีนิวส์ ทางทีวี ช่อง 19 สปริงนิวส์ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00-21.00 น.