สู้ครั้งสุดท้าย ปกป้องแปรรูปTOT แกนนำประกาศกร้าว"ทรัพย์สินชาติ จะให้คนอื่นได้ยังไง"?? (คลิป)

Publish 2018-03-23 14:23:25

   ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ “สำนักข่าวทีนิวส์”  ให้ความสนใจเกาะติดต่อเนื่อง สำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มสหภาพฯ บมจ.ทีโอที   ในการเรียกร้องความชอบธรรมให้กับองค์กร
นับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย คัดค้านโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบรนด์ทีโอทีไปไว้ในบริษัทลูก และได้มีจากกำหนดกลุ่มสหภาพฯ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม  พร้อมจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 23  มี.ค. 2561  (วันนี้) เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอีกครั้ง จากนโยบายภาครัฐให้มีการการแยกทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายหลัก   ไปตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ  จำกัด  หรือ    NBN Co.   และ  บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด  หรือ NGDC Co


บรรยากาศการชุมนุมเรียกร้อง

    มีการยืนยันจากทางด้านสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ย้ำผลมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ให้เข้าผนึกกำลังคัดค้าน...การตั้ง และ การถ่ายโอนสินทรัพย์ ของ บริษัท ทีโอที และ บริษัท กสท.ให้แก่บริษัทลูก NBN และ NGDC  ตามรายละเอียดดังนี้  สรส.มีมติให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจ. ทีโอที และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม   ในการปกป้ององค์กรไม่ให้ถูกแปรรูปเป็นระลอกสอง  ด้วยการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา คือ บริษัท NBN ของทีโอที  และ บริษัท NGDC ของบริษัท กสท โทรคมนาคม  และจะมีการถ่ายโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัททั้งสองภายในวันที่  30  มีนาคม  2561   โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดค้านการแปรรูปบริษัท ทีโอที และ กสท.ระลอก 2  รวมทั้งการถ่ายโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทใหม่ และจะร่วมกันต่อสู้จนถึงที่สุด นอกจากจะมีความชัดเจนในระดับสำคัญของวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทั้งสหภาพบมจ.ทีโอที แ ละ บมจ.กสท โทรคมนาคม  รวมไปถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนคัดค้านการโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ได้นำเรียนมาขั้นต้นแล้ว   อีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็นธงหลักของสหภาพฯบมจ.ทีโอที    ก็คือ การเรียกร้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลาออกจากตำแหน่ง   เนื่องจากที่ผ่านมาผลการทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงานทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาการขาดทุน  ซึ่งถือเป็นวิกฤตทางการเงินที่สำคัญขององค์กร  โดยเฉพาะการปล่อยให้คลื่นความถี่ 900 MHz   ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบมจ.ทีโอที ถูกกสทช.นำไปใช้ประโยชน์    และ  ยังมีจุดยืนในการสนับสนุนแผนการโยกย้ายอุปกรณ์โครงข่ายหลักไปส่งมอบให้กับ  NBN Co.  

 

เพื่อให้เกิดความชัดเจน พูดคุยกับคุณนนท์ ผาสุข กรรมการ สหภาพฯบมจ.ทีโอที  ผู้ที่เคลื่อนไหวในการต่อสู้ครั้งนี้ มาโดยตลอด (ชมคลิป)
 


 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน