โอกาสดี!! กฟภ. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ปี 59

โอกาสดี!! "กฟภ." เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ปี 59

Publish 2016-07-14 14:43:12

วันนี้ (วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.) นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยนายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยและนายกฤติ ภาษิต ประธานจัดงานฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ณ ห้อง Pinnacle 5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการ PEA เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้น นับเป็นปีที่ 14 ของความร่วมมือระหว่างกัน โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Uplifting Workplace Safety and PEA Standard for Service Excellence” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 56 ปี รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งทางด้านคุณภาพและบริการ

 

งานดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน PEA ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมด้านความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

 

PEA ได้เชิญผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงานจำนวน 500 กิจการประมาณ 1,000 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวสู่ PEA Standard  ยุคใหม่เพื่อความเป็นเลิศในงานบริการและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้บริหารของ PEA และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อีก 7 เรื่องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงในระดับประเทศและวิทยากรของ PEA เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ PEA Standard และงานบริการสมัยใหม่ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเรื่องการบริการลูกค้ารายใหญ่

 

นอกจากนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการของ PEA บริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและคลินิกถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาให้แก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงาน

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 และเยี่ยมชมนิทรรศการในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา จ.ชลบุรี ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.pea.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2590-5859