การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

Publish 2016-08-05 12:22:26

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 19.09 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชัยภัค สุนทรหงษ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร อาวอร่ามรัศมี ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ มีนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ และมีนายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA ดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอด LED ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ ให้มีความสว่างมากขึ้นแต่การใช้พลังงานลดลงจากเดิม 174 ดวงโคม 38,740 วัตต์ เป็นหลอด LED จำนวน 241 ดวงโคม 29,330 วัตต์ การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 24 % คิดเป็นเงินปีละประมาณ 132,000.-บาท ในการดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งสิ้น 3,100,000.-บาทที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 จำนวน 14 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดก้ำก่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระนอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพระธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ตและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพิ่มอีก 17 แห่ง ประกอบด้วย วัดล่ามช้าง วัดโลกโมฬี วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดช่างแต้ม วัดเจ็ดลิน วัดพันเตา วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน