กฟภ. จัดงานแถลงข่าว PEA Mini Marathon ครั้งที่ 7 ในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี

"กฟภ." จัดงานแถลงข่าว PEA Mini Marathon ครั้งที่ 7 ในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี

Publish 2016-09-02 15:16:21

วันนี้ (1 กันยายน 255 เวลา 14.00 น.) นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเดินวิ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “PEA Mini Marathon ครั้งที่ 7” โดยมีนายสุภาพ กสิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า แก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการแข่งขัน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 7 วัตถุประสงค์เนื่องในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจัดเป็นประเพณีทุกปี และเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ตลอดจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคมตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป