กลางใจราษฎร์

กลางใจราษฎร์

Publish 2016-11-01 21:01:07

           เวลานี้สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชกำลังขายดี ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์และหนังสือเล่ม หนังสือพิมพ์อย่าง “ข่าวสด” และ “เดลินิวส์” ฉบับที่วางตลาดหลังเสด็จสวรรคต ขายหมดภาย ในเวลาอันสั้นอย่างเหลือเชื่อ ผมไปขอซื้อจากร้าน 7-11 หน้าบ้านเมื่อก่อน 6 นาฬิกาปรากฏว่าขายหมดแล้ว ส่วนหนังสือเล่มก็เช่นเดียวกัน หนังสือเรื่อง “รอยพระยุคลบาท” ที่ผมเป็นผู้เขียนและวางจำหน่ายทั้งที่ร้านหนังสือของ บริษัท “มติชน” และในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 21 ที่ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขายหมด ขณะนี้ “มติชน” กำลังจัดพิมพ์ใหม่

          

          เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เมตตาให้หนังสือแก่ผมเล่มหนึ่ง เป็นหนัง สือชื่อ “กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทำงาน” หนังสือเล่มนี้บริษัท เอเซียบุ๊คส์จำกัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2556 เป็นหนังสือปกแข็งเล่ม ใหญ่หนักและหนาถึง 494 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ประกอบ ด้วยภาพทั้งสีและขาวดำตลอดทั้งเล่ม

            ผมหอบหนังสือเล่มนี้กลับมาถึงบ้านและพลิกดูอย่างคร่าวๆแล้วจึงรู้ ว่าหนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ “King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work” ซึ่งบริษัทเอเซียบุ๊คส์เป็นผู้จัดพิมพ์จำหน่าย เช่นเดียวกัน และผมเคยเห็นแล้วแต่ไม่ได้ซื้อเพราะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษ

แต่เล่มที่เป็นภาษาไทยนี้เมื่ออ่านแล้วจึงได้เห็นว่าเป็นหนังสือที่ว่าด้วยพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างครบถ้วนและพิสดาร
            ในภาคที่ 1 ซึ่งว่าด้วยพระราชประวัติโดยเฉพาะ ผู้เขียนได้ท้าวความ โดยสังเขปถึงการปกครองระบอบราชาธิปไตยของเมืองไทย ตั้งแต่สมัยโบ ราณมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อถึงตอนที่ว่าด้วยพระราชประวัติ ผู้เขียนก็ได้ ประมวลเหตุการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ของโลกที่เกี่ยวพันกับพระชนม ชีพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้อย่างน่า อ่าน

            ในภาคที่ 2 ซึ่งว่าด้วยพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะ หนังสือ “กลาง ใจราษฎร์” ได้ประมวลสรุปพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเอาไว้อย่าง ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่านแลเห็นพระราชอุตสาหะของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความหนักหนาสาหัสขณะทรงประกอบพระ ราชกรณียกิจด้วย

            ส่วนในภาคที่ 3 ซึ่งว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น หนังสือเล่ม นี้ได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กฎหมายเกี่ยว กับการหมิ่นพระบรมราชานุภาพ คณะองคมนตรี การสืบราชสันตติวงศ์ และเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องน่ารู้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนไทยกำลังโศกเศร้าเสียใจ และอยากจะรู้เรื่อง เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เช่นในขณะนี้

            โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมราชานุ ภาพนั้น หนังสือเล่มนี้ได้เชิญพระราชดำรัสซึ่งสะท้อนพระราชทัศนะของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ผู้อ่านได้อ่านและทราบด้วย พระราช ดำรัสนี้แม้ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ไม่ทราบอยู่มาก อาทิ พระราชดำรัสที่ว่าพระ มหากษัตริย์ก็ทรงเป็นมนุษย์ จึงควรวิจารณ์ได้ และพระราชดำรัสที่ว่าการ ใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั้น ในที่สุดเป็นการทำ ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เอง

 


หนังสือ “กลางใจราษฎร์” เล่มนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับคน ไทยทุกคน และเมื่อดูราคาปัจจุบันซึ่งบริษัทเอเซียบุ๊คส์ได้ลดจากเล่มละ 1,200 บาท ลงมาเหลือเพียง 699 บาท ก็นับว่าเป็นหนังสือที่น่าซื้อมาก

ผมขอขอบคุณบริษัทเอเซียบุ๊คส์ จำกัด ที่เมตตาจัดพิมพ์และลดราคา หนังสืออันมีคุณค่าเล่มนี้ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

 

โดย : วสิษฐ เดชกุญช

เผยแพร่โดย : อุดร แสงอรุณติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุดร แสงอรุณ