จะหมดวาระเต็มแก่ แต่ยังหวงอำนาจ!!โอบามาแนะทรัมป์ เผชิญหน้ากับรัสเซีย ตามความเป็นจริง อยากรู้ โอบามาไปอยู่ไหนมาปูติน-ทรัมป์ยกหู จับมือกันแล้ว

Publish 2016-11-18 10:29:45

 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แถลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ที่กรุงเบอร์ลิน ถึงการยกย่องผู้นำเยอรมนีเป็นพันธมิตรในระดับนานาชาติ "ที่โดดเด่น" โดยผู้นำทั้งสองประเทศมี่ความเห็นพ้องกันในเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ( นาโต ) การปฏิรูปการค้าเสรี และการลงมือปฏิบัติตามความตกลงปารีสเพื่อบรรเทาความรุนแรงของวิกฤติโลกร้อน 

ในส่วนของประเด็นเกี่ยวข้องกับซีเรียและยูเครนนั้น โอบามาแสดงความหวังว่าทรัมป์จะ "ยืนหยัดเผชิญหน้า"  กับรัสเซียซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาในทั้งสองประเทศ ตราบใดที่อีกฝ่ายยังคงแสดงบทบาทและท่าทีเบี่ยงเบนออกจาก "คุณค่าและบรรทัดฐาน" ในระดับสากล ผู้นำสหรัฐซึ่งกำลังจะหมดวาระกลางเดือนม.ค.ปีหน้ากล่าวด้วยว่า ทุกฝ่ายหวังให้ทรัมป์ลด อุดมคติ เกี่ยวกับรัสเซียและเผชิญหน้ากับรัฐบาลมอสโกบนพื้นฐานของ ความเป็นจริง

 

 

 

CR.ข้อมูลจาก CNN