การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยลงนามในบันทึกความร่วมมือ

Publish 2016-12-08 14:55:53

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการสนับสนุนสมาคมกีฬาตามนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาล ระหว่าง กทท. และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดยมี เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และ พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

 
สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายให้รัฐวิสาหกิจสนับสนุนด้านกีฬา เพื่อช่วยยกระดับกีฬาของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ให้สามารถพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาการจัดจ้างผู้ฝึกสอน การจัดการแข่งขันภายในประเทศ การเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาศูนย์กีฬาสาขาของสมาคม การร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาในประเทศไทย และการดำเนินการในส่วนอื่นๆ...