ศิวลึงค์พรึ่บกลางกรุง!!! คนแห่นำสักการะ "เจ้าแม่ทับทิม" ด้วยเหตุผลสุดอึ้ง ??

Publish 2016-05-16 18:40:50


 

      ภายใต้ความเร้นลับที่มวลมนุษยชาติยากจะพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ และแม้ว่าโลกปัจจุบันจะพัฒนาก้าวไกลไปสักแค่ไหน แต่เรื่องเร้นลับและความเชื่อก็ยังผูกพันกับคนไทยเสมอ  และนี่ก็คือีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนทั้งไทยและนอกประเทศว่า แรงปราถนาในการมีบุตรหลานสามารถมากราบไหว้พึ่งพาได้ ณ  ศาลเจ้าแม่ทับทิม แห่งนี้ !!!

 

 

 

     ทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ทับทิมไม่มีผู้ใดล่วงรู้  ทราบแต่เพียงว่าเมื่อครั้งพระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) ซื้อที่บริเวณนี้มีต้นไทรใหญ่ซึ่งเป็นที่กราบไหว้ของผู้คนที่สัญจรไปมาทางเรือ  ท่านจึงสร้างศาลให้กับเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นดวงวิญญาณที่ผู้คนละแวกนี้เชื่อว่าสิงสถิตย์อยู่

 

 

     พวงมาลัย ดอกไม้  ผ้าแพรหลากสี  ธูป  เทียน  เป็นของถวายตามปกติ  แต่หากผู้ใดต้องการมีบุุตร  ธิดา  จะนำรูปสลักศิวลึงค์มาถวายเป็นเครื่องสักการะ  ด้วยเหตุนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงเต็มไปด้วยรูปสลักศิวลึงค์  ซึ่งต่อมามีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าแม่ทับทิมจึงเป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ของการให้ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์

 


 

     โดยปัจจุบันศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้   ยังคงตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงแรม  Swissotel Nai Lert Park Hotel  เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  และทุก ๆ วันยังผู้คนแวะเวียนไปกราบไหว้อยู่เสมอเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ขาดสาย แม้ว่าเส้นทางสายสุขุมวิทจะแปรสภาพเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร  ด้วยระบบขนส่งมวลชนอันทันสมัย  และตึกระฟ้าบดบังไปทั่วอาณาบริเวณ ...