มิตรภาพเพื่อนบ้าน!! นายกฯตู่ถกผู้นำใหม่เมียนมาชื่นมื่นให้ชาติตะวันตกอิจฉา??

มิตรภาพเพื่อนบ้าน!! นายกฯตู่ถกผู้นำใหม่เมียนมาชื่นมื่นให้ชาติตะวันตกอิจฉา??

Publish 2016-05-20 00:56:01

     นอกเหนือจากมิตรภาพที่ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐต้องเหลียวหลังมองแล้ว อีกมิติหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ยังคงได้รับความเชื่อถือก็คือการให้เกียรติอย่างสูงของผู้นำรัสเซีย ขณะที่มิตรประเทศอย่างสหภาพเมียนมาก็ยังยืนเคียงข้างประเทศไทยมาโดยตลอด

 

     โดยมีรายงานข่าวว่า ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียน-รัสเซีย ที่เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือทวิภาคี

 

 

     พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีเมียนมา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง และยินดีที่ไทยและเมียนมาจะได้ทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคต โดยยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ เช่นโครงการเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยง และความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งประธานาธิบดีเมียนมาได้แสดงความขอบคุณ นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดูแลแรงงานชาวเมียนมาในไทยเป็นอย่างดี และขอให้นายจ้างชาวไทยดูแลคนงานชาวเมียนมาด้วย
     รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ไทยและเมียนมายังเห็นพ้องว่าต้องร่วมมือกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนที่เผชิญอยู่ร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพใน เมียนมาร์ให้มีความคืบหน้าต่อไป

 

 

    รวมทั้งความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาตามแนวชายแดนในทุกมิติ โดยยืนยันความพร้อมของไทยที่จะผลักดันให้กลไกที่มีอยู่ อาทิ คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) รวมทั้งคณะกรรมการร่วมระดับสูงเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint High-level Committee – JHC) ให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเสนอให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat – JCR) ระหว่างไทย – เมียนมา เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระดับสูงในการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีให้มีความ คืบหน้า

 
    รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเมียนมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ ทั้งนี้ประธานาธิบดีเมียนมา หวังเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของเมียนมา รวมถึงเชิญชวนนักลงทุนชาวไทยให้ไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มขึ้น และในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ประธานาธิบดีเมียนมาและรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่ทำ งานด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จทุกประการ เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญและพัฒนาของประชาชนชาวเมียนมา