ค้นหาความเร้นลับ!!! ไหว้ครู-ครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร  ความเชื่อที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง??

ค้นหาความเร้นลับ!!! ไหว้ครู-ครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร ความเชื่อที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง??

Publish 2016-05-20 11:57:29

     ทีมงานเพจอาถรรพ์  13 “ทีนิวส์”   ร่วมพิสูจน์พิธีไหว้ครู-ครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร วัดไผ่ล้อม  20 พฤษภาคม 2559

 

    

 

      ทั้งนี้พิธีไหว้ครู – ครอบเศียร   ริเริ่มในยุคสมัย    หลวงพ่อพูล อัตตรักโข หรือ “พระมงคลสิทธิการ” โดยท่านได้ทำพิธีไหว้ครู-ครอบครูบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีและประกาศคุณงามความดีของครู และ วิสาขะฯ ปี 2548 (22 พฤษภาคม 2548)  ก่อนท่านจะละสังขารจากไปอย่างสงบ ขณะศิษย์ประกอบกิจไหว้ครู  ณ  วันวิสาขบูชา หรือตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 พฤษภาคม  2548  

 

    

     จากนั้น...พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ “หลวงพี่น้ำฝน” ศิษย์เอกก็สานต่อจัดกิจนี้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีเป็นการสืบสานความกตัญญู ซึ่งปีนี้เป็นที่ 11 ที่ หลวงพ่อพูล ละสังขาร และรวม สิริอายุ 104 ปีชาตกาล ซึ่งในปีนี้ ได้จัดให้มีพิธีครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร ตามนิมิตบัญชาของหลวงพ่อพูล

 

 

 

  

 

     ในโอกาสนี้ ทีมเพจอาถรรพ์ 13 ทีนิวส์ ได้สอบถามที่มาที่ไปของพิธีไหว้ครู-ครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร กับหลวงพี่น้ำฝน มาฝากแฟนข่าวที่สนใจเรื่องเร้นลับ ปาฎิหารย์ด้วย... (ชมคลิป)

 

 

     พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เล่าว่า ในทุกอาชีพจะต้องมีครูเพื่อเป็นแบบอย่างและต้นแบบในการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้ ที่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพูลท่านยังมีชีวิตอยู่ได้จัดพิธีไหว้ครู-ครอบเศียรเป็นประจำทุกปี ในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกพระคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต

 

     สำหรับวัตถประสงค์หลักของการจัดพิธีทุกๆปี คือเพื่อให้ญาติโยมมาร่วมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนหนุมานตามความหมายของหลวงพ่อพูล คือวายุบุตรสุดประเสริฐ ถือกำเนิดจากพระพาย ไม่มีวันตาย ทำแต่ความดีเนืองนิตย์ ทำดีไม่ขาดสาย ทำได้ตลอดเวลา ทำทุกวัน ยิ่งทำยิ่งดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

‪#‎อาถรรพ์13

 

     หลังไหว้ครู-ครอบเศียร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร? ห้ามเล่นหัวความเชื่อนี้จริงหรือไม่? ไปฟังชัดๆ (ชมคลิป)

 

 

     การครอบเศียรครู เป็นพิธีกรรมที่ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงคำสั่งสอนและความดีงาม หากผู้เข้าพิธีครอบเศียร เป็นผู้อยู่ในศิลในธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแบบอย่างครูบาอาจารย์แล้ว อานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้ แต่หากผู้ครอบเศียรไม่ได้อยู่ในครรลองครองธรรม นอกจากไม่เกิดอานิสงส์จากการครอบเศียรแล้ว ยังจะทำให้เกิดโทษและสิ่งอัปมงคลในชีวิตอีกด้วย

 

     พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่ น้ำฝน กล่าวถึง การปฏิบัติตนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบเศียร เทพหนุมานวายุบุตร ที่วัดไผ่ล้อมในครั้งนี้ว่า ผู้ที่เข้าร่วมพิธีหลังจากที่ได้รับการครอบเศียรแล้ว ควรยึดถือปฏิบัติศีล5 ให้ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนข้องดเว้นปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมพิธีมีความเชื่อว่าหากครอบเศียรแล้ว ไม่สามารถเล่นหรือกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับศรีษะได้นั้น หลวงพี่น้ำฝน เปิดเผยว่า ความเชื่อดังกล่าวไม่เป็นความจริง!!!

‪#‎อาถรรพ์13‬