อาหารถุงสำเร็จรูป  อิ่ม เร็ว  ถูก  ...ระวังจู๊ดๆๆๆ !!!

อาหารถุงสำเร็จรูป อิ่ม เร็ว ถูก ...ระวังจู๊ดๆๆๆ !!!

Publish 2016-05-20 15:47:08

     ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนถวิลหา ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการกิน ที่หลายคนไม่เปิดโอกาสให้ตนเองมีทางเลือกมากนัก ทำให้การจะหาของกินดีๆ “ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นเรื่องยาก เพราะทุกวันนี้เน้น “อิ่ม-เร็ว-ถูก” ส่งผลให้อาหารจำพวก “แกงถุง อาหารสำเร็จรูป” กลายเป็นทางเลือกหลักในชีวิตประจำวันที่ผู้คนจำใจยอมรับและชินกับมันไปแล้ว

 

     โดยล่าสุด นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เปิดเผยถึงการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปอย่างปลอดภัย ว่า การเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค ต้องใส่ใจมากขึ้น โดยต้องยึดหลัก 3 ป. ได้แก่ 1. ป.ประโยชน์ คือ เลือกอาหารที่มีความสด และคุณค่าทางโภชนาการ 2. ป. ปลอดภัย คือ เลือกอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทำให้เกิดโรคและสารพิษ และ 3. ป. ประหยัด คือ เลือกอาหารที่มีในท้องถิ่น มีตามฤดูกาล เพราะจะได้อาหารคุณภาพดี ราคาถูก

 

     ทั้งนี้ การเลือกอาหารนั้นควรใช้หลักการดู โดยดูสภาพอาหารว่ามีสภาพเปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่ เช่น มีฟองก๊าซ สี เปลี่ยนแปลงไป หากสามารถดมได้ควรดมกลิ่นผิดปกติจากอาหารนั้นๆ หากมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด ไม่ควรซื้อมารับประทาน โดยเลือกซื้อจากร้านอาหาร แผงลอยที่สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ ไม่อับทึบ และผักสดเก็บในภาชนะสะอาด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงนำโรค สำหรับอาหารปรุงสุกที่จำหน่าย ควรอุ่นให้ร้อนเป็นระยะๆ เพื่อทำลายเชื้อโรค ไม่ใช้เขียงปะปนกันระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ และเครื่องปรุงรสทุกชนิดต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหาร (อย.)

 

     และที่สำคัญควรยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรือหากเป็นอาหารค้างมื้อต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและนำมาอุ่นความร้อนอย่างทั่วถึง ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานและหลังใช้ส้วมเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อาทิ โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค เป็นต้น

 

     อย่างไรก็ตาม การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง