ใบรับรองแพทย์ฉาว ผิดถูก ??  อีกไม่นานก็รู้ผล !!!

"ใบรับรองแพทย์ฉาว" ผิดถูก ?? อีกไม่นานก็รู้ผล !!!

Publish 2016-05-21 10:58:27

สืบเนื่องจากการที่    พ.อ.ณรงค์ ภักดีศุภผล ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี  ออกมายืนยันว่าใบรับรองแพทย์  ที่ออกให้พระธัมมชโยไม่ใช่ของรพ.  และแม้ว่าแบบฟอร์มเอกสารนั้นเป็นของ รพ.จริง   แต่ขั้นตอนกระบวนการที่นำไปใช้นั้นไม่ถูกต้อง เพราะ1.ไม่มีคนไข้มาตรวจ 2.ประวัติการรักษาไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพราะโรคที่พระธัมมชโยเป็นนั้นเป็นโรคที่ร้ายแรง ถ้าเป็นคนไข้ของรพ.จะต้องมีประวัติการตรวจรักษามาก่อน ต้องมีการมาตรวจกับแพทย์และต้องมีประวัติการรับยา ซึ่งทางวัดเองก็ยืนยันว่าพระธัมมชโย ไม่เคยมาตรวจที่ รพ.ค่ายภาณุรังษี !!!

 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ   ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดย  พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์   รองผอ.รพ.ค่ายภาณุรังสี   ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา    มีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร  ???

 

     ทั้งนี้ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ กรรมการแพทยสภา  ได้เขียนไว้ในหมายเหตุแพทยสภา  ฉบับประจำวันที่   15 พ.ต. -15 มิ.ย. 2557   ถึงลักษณะใบรับรองแพทย์   ว่า    “ เมื่อผู้ป่วยต้องการผลการตรวจสุขภาพและต้องการการรับรองสุขภาพของตนผู้ป่วยดังกล่าวจะต้องมาให้แพทย์ตรวจ ณ สถานพยาบาลแห่งหนึ่งแห่งใด  ซึ่งอาจเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือของเอกชนก็ได้ ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานทั่วไปมิได้จำกัดผู้ตรวจสุขภาพว่า จะต้องเป็นแพทย์จากสถาบันของรัฐบาล (รัฐ) เท่านั้น และหน้าที่ของแพทย์ในการออกใบรับรองด้านสุขภาพนี้  ดูเหมือนว่าจะถูกกรอบแห่งสังคม ระบุให้เป็นหน้าที่โดยปริยายไปเสียแล้ว ทั้งนี้ รวมถึง “ใบรับรองที่เมื่อแพทย์ทำการตรวจร่างกาย หรือตรวจโรคให้กับผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว” ต้องถือว่า “แพทย์จะต้องมีหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองที่เรียกว่าใบรับรองแพทย์เช่นเดียวกัน” ใบรับรองว่า “มาตรวจจริงๆ”

 

     ดังนั้นกับคำอธิบายนี้แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่การออกใบรับรองแทย์   แต่ภายใต้ข้อระบุสำคัญว่าต้องเป็นกรณีเหตุจากการที่ผู้ป่วยได้เข้าตรวจจริงกับแพทย์  ณ สถานพยาบาลแห่งหนึ่งแห่งใด ก็น่าจะถือได้หรือไม่ว่าโดยวิธีปฎิบัติผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจ ณ  สถานพยาบาลที่แพทย์ผู้นั้นออกใบรับรองให้เท่านั้นใช่หรือไม่ ??

 

      แต่กรณีที่วัดธรรมกายยอมรับพระธัมมชโยไม่เคยไปตรวจรักษาที่  รพ.ค่ายภาณุรังสี   ขณะที่กลับปรากฎว่าหนังสือหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดย พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์   รองผอ.รพ.ค่ายภาณุรังสี   มีตราประทับรพ.ค่ายภาณุรังสี   อย่างชัดเจน   จึงนำมาซึ่งประเด็นต้องพิจารณาว่าการกระทำของพ.ท.นพ.สิริพงศ์  ในฐานะแพทย์ประจำรพ.ค่ายภาณุรังสี ถือเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ ??