ระวังไว้ให้ดี!! สธ.เตือนโรคตาแดงพบ 5 เดือนป่วยเกือบ 5 หมื่นคน!!!

ระวังไว้ให้ดี!! สธ.เตือนโรคตาแดงพบ 5 เดือนป่วยเกือบ 5 หมื่นคน!!!

Publish 2016-05-29 16:51:21

 

 

   ศ.คลินิก เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกเกือบทุกภาค บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง มีหลายโรคที่สามารถติดต่อกันและระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสเนื่องจากสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม ทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 47,410 ราย โดยเฉพาะ 5 จังหวัด ที่มีอัตราป่วยต่อแสนคนสูงสุด ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ศรีษะเกษ และสระบุรี คาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นตลอดฤดูฝนปีนี้

 

   ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดง โดยเฉพาะตามโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เพื่อป้องกันการป่วยจากโรคนี้ โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำป่าไหลหลาก ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ขอให้ผู้ปกครองย้ำเตือนลูกหลานอย่าลงไปเล่นน้ำ เนื่องจากในน้ำท่วมขังจะมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นดิน เช่น มูลสัตว์ต่างๆ ขยะปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก หากน้ำเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบและเป็นโรคตาแดงได้     

   ทั้งนี้ หากมีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาภายใน 7 วัน ขอให้ไปรับการรักษากับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับการป้องกันโรคตาแดงมี ดังนี้ 1.ถ้ามีน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที 2.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคออกจากมือ และห้ามใช้มือขยี้ตา 3.รักษาความสะอาดเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัว สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด