นายกฯแจง พ.ร.บ.งบฯปี60 2.733 ล้านล้าน ชี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ เสถียรภาพ รบ.

นายกฯแจง พ.ร.บ.งบฯปี60 "2.733 ล้านล้าน" ชี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ "เสถียรภาพ" รบ.

Publish 2016-06-23 13:21:16

นายกฯ แจงงบประมาณรายจ่ายปี 60 ต่อ สนช. วงเงินกว่า  2.733ล้านล้าน ขาดดุล 3.9 แสนล้าน โดยคาดการณ์ว่า GDP จะมีอัตราเติบโต 3.7-4.2% จาก 3.0-3.5%ปีนี้ ชี้ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือไม่ อยู่ที่เสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งตปท.กำลังเฝ้ารอดูผลงาน
 

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชี้แจงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงินกว่า 2.733 ล้านล้านบาท ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณแบบขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท
     โดยประมาณการเศรษฐกิจในปี 60 จะขยายตัวที่ระดับ 3.7-4.2% จาก 3.0-3.5% ในปีนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนดีขึ้น เศรษฐกิจมีเสถียรภาพที่ดี และคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 60 อยู่ที่ 1.7-2.2% จากระดับ 0.1-0.6% ในปีนี้  "ในปี 60 คาดว่าจะขยายตัว 3.7-4.2% ปรับตัวต่อเนื่องจากปี 59 คาดว่านะ จะต่ำหรือขึ้นเป็นไปตามสถานการณ์ อย่ามองตัวเลขอย่างเดียว ประชาชนก็ไม่กล้าใช้เงิน รอลดภาษีปลายปีถึงจะใช้เงิน...ทั้งนี้ทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ต่างประเทศเข้ารอดูผลที่รัฐบาลได้ดำเนินการไป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว


     นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การจัดสรรงบประมาณ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558- 2564) แผนแม่บทระดับชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี