สุเทพแถลงผ่านFBวันแรก ถูกใจคำปรารภร่างรธน.ป้องโกงลต.-ปฏิรูปปท.

"สุเทพ"แถลงผ่านFBวันแรก ถูกใจ"คำปรารภ"ร่างรธน.ป้องโกงลต.-ปฏิรูปปท.

Publish 2016-06-24 15:41:36

"สุเทพ"ประเดิม แสดงจุดยืน รับร่าง รธน.วันแรก ชู แค่ "คำปรารภ"ก็ถูกใจแล้ว ชี้ เป็น กติกา สกัดการโกงเลือกตั้ง และ เลือกนายกฯที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤต และ เดินหน้าปฏิรูป ประเทศชาติทุกๆด้าน
 

     วันนี้ (24 มิ.ย.59 )นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. แถลงการณ์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว แสดงจุดยืนรับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติ โดยกล่าวว่าถ้าใครอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องคิดเหมือนตน ถ้าใครมีเวลาน้อย อ่านเฉพาะคำปรารภ ก็จะเข้าใจ ตนอ่านคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วถูกใจมาก เขียนดีมาก คำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ว่าต้องการที่จะเห็นประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
     ซึ่งนี่เป็นจุดยืนที่พวกตนยืนหยัดมาโดยตลอด ใครหรือประเทศไหนที่มากล่าวหาเราว่าต่อต้านการเลือกตั้ง ไม่นิยมประชาธิปไตย พวกนี้ใช้ไม่ได้ ขอเรียนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพ ตนอ่านคำปรารภแล้วก็เห็นเลยว่า เขาชี้ปัญหาให้เรารู้ว่าที่แล้วมาการปกครองบ้านเมืองของประเทศไทยที่ไม่มีเสถียรภาพ ไม่ราบรื่นนั้น เพราะว่ามีบางคนบางกลุ่ม ไม่เคารพกฎเกณฑ์การปกครอง ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกครอง กระทำการฉ้อฉล บิดเบือนการใช้อำนาจ ไม่มีความสำนึกรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงทำให้การปกครองในประเทศนั้นไม่ราบรื่น
         
     นายสุเทพกล่าวต่อว่าคำปรารภนี้บอกไว้เลยว่า วิธีการแก้ไขคือต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินการปฏิรูปประเทศในเรื่องการศึกษาโดยทันที เราจะต้องปฏิรูปประเทศในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และเราจะต้องปฏิรูปประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงของระบบคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ประชาชน ในคำปรารภบอกฉบับนี้บอกว่ากฎเกณฑ์ การปกครองที่เคยใช้อยู่เดิมไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบ้านเมือง ยุคสมัยเสียแล้ว


     เพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับรูปแบบและวิธีการมากกว่าเนื้อหาสาระที่เป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย อ่านคำปรารภตรงนี้ถูกใจพวกเรา ที่ เป็น กปปส.อย่างยิ่ง เพราะเราเห็นแล้วเราถูกใจมาก เราเรียกร้องมาโดยตลอด ที่พูดกันว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้ง จะต้องเลือกตั้งเท่านั้น มันไม่ใช่ ถ้าตราบใดการเลือกตั้งไม่ยุติธรรม ไม่บริสุทธิ์ ไม่สะอาด ก็ไม่สะท้อนจิตวิญญาณของประชาธิปไตยได้ การเลือกตั้งที่ดีต้องสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างอิสระว่าเขาจะไว้วางใจให้ใครไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนเขา แต่ว่าถ้าการเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการใช้อิทธิพลข่มขู่ มีการชี้นำ ใช้ข้าราชการเป็นเครื่องมือ ใช้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาช่วยโกงเลือกตั้ง อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย
         
     นายสุเทพกล่าวว่าคำปรารภที่เขียนเอาไว้ ยืนยันว่ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในเวลาที่วิกฤติได้ อันนี้เป็นเรื่องจริง เราชุมนุมกันปี 2556-2557 เรียกร้องให้มีการสรรหาคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่แก้ไขวิกฤติการณ์ของประเทศ ทุกฝ่ายตอบว่าทำไม่ได้ ไม่มีกฎหมาย กำหนด เพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ระบุว่า ต่อไปนี้เราต้องกำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ แล้วก็มีในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ร่างรัฐธรรมนูญบอกในคำปรารภเลยว่าเราต้องมีกลไกใหม่เพื่อจัดระเบียบ ของโครงสร้างต่างๆให้มีความเข้มแข็ง ให้ประเทศของเราเดินได้ ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัด ทั้งรัฐบาล รัฐสภา และประชาชน และบอกไว้เลยว่าต้องให้ศาลและองค์กรอิสระสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี