วัดกันไปเลย!! กำนันสุเทพ ลั่นพูดทุกวันยืนยันรับร่างรธน.เพราะมีเป้าหมายปฏิรูปชัดเจนตามเจตนามวลมหาประชาชน

วัดกันไปเลย!! "กำนันสุเทพ" ลั่นพูดทุกวันยืนยันรับร่างรธน.เพราะมีเป้าหมายปฏิรูปชัดเจนตามเจตนามวลมหาประชาชน

Publish 2016-06-25 15:32:52

     นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย  กล่าวผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์  ระบุว่าต่อจากนี้ตนจะพูดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญทุกวันในแต่ละประเด็น  และยืนยันว่าในฐานะแกนกปปส.จะรับร่างรธน.ฉบับนี้อย่างแน่นอน เพราะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีแนวทางการปฏิรูปประเทศตามที่มวลมหาประชาชนเคยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง  ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธุ์  ประธานกรธ.ทำให้กปปส.เกิดความเชื่อมั่นในระดับสำคัญว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีบทบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวดที่ 16 ตรงตามวัตถุประสงค์ของมวลมหาประชาชนทุกประการ

 

     “จะว่าไปแล้วร่างรัฐธรรมนูญให้ในมากกว่าที่มวลมหาชนขอเสียอีก  โดยเฉพาะถ้าพิจารณามาตรา  258 ที่มีการเขียนบังคับว่าให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศในด้านใดบ้าง  ทั้งจากการปฏิรูปการเมือง  ,  การบริหารราชการแผ่นดิน  ,  กฎหมาย  , การศึกษา  , เศรษฐกิจ  ,  กระบวนการยุติธรรม  ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปตำรวจ และการปฏิรูปอื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด” 




 

     นายสุเทพ ย้ำแสดงความมั่นใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้การปฏิรูปประเทศเป็นผลสำเร็จ  เพราะในมาตรา  259 บังคับไว้ว่า จะต้องมีกฎหมายพิเศษที่กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ชัดเจนว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร ขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาในการที่จะปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านไว้ให้ชัดเจน ถ้าใครอ่านรัฐธรรมนูญโดยละเอียดจะเห็นว่า การที่จะปฏิรูปประเทศจะต้องทำภายใน 1 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ และต้องปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลภายใน 5 ปี ไม่เกินนั้น คือต้องทำให้สำเร็จใน 5 ปี เฉพาะในส่วนที่บังคับให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยแผนขั้นตอนวิธีการปฏิรูปประเทศ กฎหมายนี้ต้องทำให้เสร็จสิ้นให้สามารถบังคับใช้ได้ภายใน 120 วัน หรือ 4 เดือน หลังจากนั้น ทุกฝ่ายต้องทำตามกฎหมายฉบับนี้


          ในตอนท้ายนายสุเทพ เน้นย้ำว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศของแท้ของจริง ซึ่งมวลมหาประชาชนที่ได้ร่วมการต่อสู้ เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ วันนี้สมหวังสมปรารถนาแล้ว เราจะได้เห็นการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เกิดขึ้นจริง และบางด้านจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งแน่นอน ตนจึงมีเหตุผลเต็มเปี่ยมว่า ต้องไปทำหน้าที่ลงมติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทย เหมือนกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเรียกร้องมาด้วยกัน



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์