มาอีกแล้ว!!โพลไล่บี้"คุณชาย" PeaoplePollชี้คนส่วนใหญ่ 78.7 % เห็นด้วยปลด"สุขุมพันธุ์"

Publish 2016-07-15 12:49:20

     วันนี้ (15 ก.ค.) โครงการ PeoplePoll Thailand โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ 1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล 4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต 5. ทีมงานพีเพิลโพล (กลุ่มอิสระ) เปิดเผยผลสำรวจกรณีข้อเสนอปลดผู้ว่าฯ กทม.
     ที่เปิดสำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่าง วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 12.30 น. ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 23.59 น. เกี่ยวกับกรณีที่สมาคมโลกร้อนยื่นข้อเสนอปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากทำงาน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,405 คน ได้ผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้


     ด้วยคำถามที่ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ปลด “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือไม่ ? โดยผลสำรวจพบ มีผู้เห็นด้วย 78.7% (1,106 คน) ไม่เห็นด้วย 14.7% (207 คน) ยังไม่แน่ใจ 4.3% (60 คน) ไม่แสดงความคิดเห็น 2.3% (32 คน)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี