พร้อมแล้ว!!! โพลฟันธง ปชช.ทั่วประเทศตั้งใจไปลงประชามติ69% ด้วยเหตุผลอะไร ?

Publish 2016-07-16 12:56:47

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ราว 69% มีความพร้อมที่จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ส.ค.นี้ เพราะอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่เห็นว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น

       สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สมหวัง" และ “ผิดหวัง" การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59 คิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.59   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 69.10% พร้อมที่จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและเกี่ยวข้องกับประชาชน อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้า พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น  ส่วนอีก 30.90% ยังไม่พร้อม เพราะยังไม่ค่อยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ

 

       ส่วนกรณีประชาชนคิดอย่างไรกับ “การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" พบอันดับ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น ด้วยสัดส่วน 77.62% อันดับ 2 อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร “รับ" หรือ “ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ อันดับ 3 บ้านเมืองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น อันดับ 4 คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ และอันดับ 5 ขอให้ทุกคนมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง


      สำหรับสิ่งที่ประชาชน “สมหวัง" ใน“การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" คือ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงประชามติและตัดสินใจด้วยตัวเอง 80.29% ,บ้านเมืองมีความก้าวหน้า มีแนวโน้มที่ดีที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 67.40% และมีการลงประชามติเกิดขึ้นตามวัน เวลาที่กำหนด 57.18%
         
     ขณะที่สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง" ใน“การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" พบว่าอันดับ 1 ยังมีความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ใส่ร้ายโจมตีกันไปมา 76.16% อันดับ 2 ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 70.56% และอันดับ 3 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ค่อยรู้และเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร 68.37%ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี