จับตาโฉมใหม่ "สปริงนิวส์" !!! "นิวส์ เน็ตเวิร์ค" แต่งตั้ง "ธนาชัย" ปธ.บอร์ดคนใหม่ นำทัพ Spring News เดินหน้าสู้ศึกทีวีดิจิตอลเต็มรูปแบบ !!

Publish 2016-07-25 12:16:33

     บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS)  โดย    นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ได้ทำหนังสือแจ้งถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ในวันนี้  (  25  ก.ค.)  ว่า  คณะกรรมการบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NEWS ที่ถือหุ้นอยู่สัดส่วน 99.99%  ได้มีมติแต่งตั้ง  นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ ใ ห้ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท แทนนายศุทธิชัย บุนนาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.59 เป็นต้นไป

 

     โดยรายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   ขอแจ้งให้ทราบว่าาคณะกรรมการบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (สปริงนิวส์)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99%) ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์  กรรมการของสปริงนิวส์ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท สปริงนิวส์  คอร์ปอเรชั่น จํากัด แทนนายศุทธิชัย บุนนาค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม  2559 ทั้งนี้ นายศุทธิชัย บุนนาค ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการ ของ บริษัท สปริงนิวส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด  ต่อไป     ทั้งนี้ประวัติส่วนตัวของนายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์    เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บมจ.เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป  ในช่วงปี 2530-2555    ขณะที่ปัจจุบันเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี่  ,  ประธานกิตติมศักดิ์  บริษัท มีเดียเอกซเพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำกัด   และ  ประธานกิตตมศักดิ์  บริษัท เดอะมาเจสติค  ครีก   คันทรีคลับ จำกัด

 

     และด้วยการเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการ  บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS)    ครั้งนี้ของ  นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์   ผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อโทรทัศน์  สื่อวิทยุ   สื่อดิจิตอล    สื่อสิ่งพิมพ์  ฯลฯ    มานานหลายสิบปี       ทำให้ทุกฝ่ายจับตามองถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารุกก้าวครั้งสำคัญ    ที่จะเกิดขึ้นกับ  สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล   “สปริงนิวส์”    นับต่อจากนี้    ท่ามกลางภาวะแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอล   โดยเฉพาะสถานีข่าวที่เกิดขึ้นมากมายตามนโยบายกสทช.ในช่วงที่ผ่านมา