ว่าตามเนื้อผ้าล้วนๆ !! โพลชี้73.2 % คนอยากเห็นปท.ดีขึ้น 74.49 %บ้านเมืองยังขัดแย้ง 44.74 %ชม"บิ๊กตู่"เด็ดขาด

Publish 2016-08-06 17:21:32

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่แต่ไม่ครึ่งหนึ่ง มองการเมืองไทยวันนี้ดีขึ้น หลังรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ โดยประชาชนยังอยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มั่นคง เป็นประชาธิปไตย แต่จากการคาดการณ์ว่าการเมืองไทย ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าจะยังคงมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่อไป

ทั้งนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ  1,321 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค.59 เรื่อง "การเมืองไทย ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน" พบว่าประชาชนร้อยละ 73.2 อยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มั่นคง เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 72.07 เห็นว่าการเมืองมีผลต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 70.33 มองว่าการเมืองกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ ทำให้ประชาชนตื่นตัว สนใจ ติดตามข่าวมากขึ้น


         เมื่อถามว่าประชาชนคาดการณ์การเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.49 เห็นว่ายังคงมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ร้อยละ 64.02 มองว่ายังคงมีปัญหาทางการเมือง นักการเมืองยังเห็นแก่อำนาจและประโยชน์ส่วนตน ร้อยละ 62.53 เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามโรดแม็พที่วางไว้ ร้อยละ 60.94 ระบุว่ามีคสช.ดูแลบริหารบ้านเมืองเหมือนเดิม ร้อยละ 51.22 เห็นว่าถูกจับตามอง ทั้งจากภายในและต่างประเทศ


เมื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองไทย ระหว่างก่อนและหลัง ที่ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารบ้านเมือง คิดอย่างไร พบว่าประชาชนร้อยละ 44.74 เห็นว่าดีขึ้น เพราะบ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว มีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐบาลตั้งใจทำงาน นายกรัฐมนตรี เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง ร้อยละ 32.1 ระบุว่าเหมือนเดิม เพราะปัญหาบ้านเมืองมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องอาศัยเวลา การทำงานของรัฐบาลมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.16 เห็นว่าแย่ลง เพราะการเมืองไทยแบ่งเป็นฝ่ายชัดเจน เป็นสาเหตุของความวุ่นวาย ทำให้สังคมแตกแยก เศรษฐกิจตกต่ำติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี