อย่างด่วนเลย!! ธปท.ยันออมสินคุมตู้ATMเงินรั่วได้ กำชับทุกแบงก์เร่งปรับมาตรการปลอดภัยดูแลเงินปชช.

อย่างด่วนเลย!! ธปท.ยันออมสินคุมตู้ATMเงินรั่วได้ กำชับทุกแบงก์เร่งปรับมาตรการปลอดภัยดูแลเงินปชช.

Publish 2016-08-23 15:02:34

     นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีธนาคารออมสิน (ธอ.) หยุดให้บริการตู้ ATM บางส่วน เนื่องจากพบความผิดปกติในการกดเงินสดออกจากตู้ ATM เพื่อควบคุมความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด โดยความเสียหายดังกล่าวไม่กระทบต่อบัญชีลูกค้าแต่อย่างใด และยังคงมีตู้ ATM ของ ธอ. ส่วนใหญ่เปิดให้บริการตามปกติ

 

 


      ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการหยุดให้บริการตู้ ATM บางส่วนของ ธอ. ลูกค้าของ ธอ. สามารถใช้บริการตู้ ATM ในเขตพื้นที่เดียวกันของทุกธนาคารได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับช่องทางอื่น เช่น สาขา Internet/Mobile Banking ยังคงให้บริการได้ตามปกติเช่นเดียวกัน


     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ธปท. ได้รับรายงานจาก ธอ. ตั้งแต่เริ่มพบความผิดปกติ จึงได้มีการประสานงานติดตามร่วมกับ ธอ. อย่างใกล้ชิด ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ธปท. ได้กำชับให้ ธอ. เร่งปรับปรุงระบบให้มีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

     นอกจากนั้น ธปท. ได้มีการสื่อสารเหตุการณ์ดังกล่าว ไปยังสถาบันการเงินแห่งอื่น ผ่านกลุ่มความร่วมมือที่จัดตั้งภายใต้สมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ตระหนัก มีการประสานความร่วมมือเฝ้าระวัง และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงของระบบ ATM ให้รัดกุมยิ่งขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน