ผ้าของแม่ ฉลองพระองค์หาชมยาก กว่า 22 ปี ความงดงามของผ้าไหมสู่สายตาโลก ใน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “งามสมบรมราชินีนาถ” (ชมคลิป)

"ผ้าของแม่" ฉลองพระองค์หาชมยาก กว่า 22 ปี ความงดงามของผ้าไหมสู่สายตาโลก ใน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “งามสมบรมราชินีนาถ” (ชมคลิป)

Publish 2016-08-24 08:12:07

นิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบโดยนาย ‘ปิแอร์ บัลแมง’ นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสมแก่โอกาสในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  จึงมีพระราชดำริให้ว่าจ้างนักออกแบบต่างชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาแนะนำเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตะวันตก

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพอพระราชหฤทัยผลงานการออกแบบของห้องเสื้อบัลแมง เนื่องจากรูปแบบชุดดูเรียบง่ายแต่สง่างาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบัลแมงเป็นช่างออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลในการโดยเสด็จต่างประเทศอย่างเป็นทางการในครั้งนั้น และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดเตรียมฉลองพระองค์ทั้งหมด

ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาดูแลฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย ยังถือเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดความนิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้
บัลแมงยังเป็นผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบสากลและแบบไทยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆ สืบต่อมา และฟรองซัวส์ เลอซาจ เป็นผู้ดูแลเรื่องงานปักฉลองพระองค์ หลังจากบัลแมงถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมง ซึ่งมีอีริคมอร์เทนเซน เป็นหัวหน้านักออกแบบรับผิดชอบดูแลงานตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อไปนับเป็นการสืบทอดงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ที่ยาวนานมากว่าสองทศวรรษ


นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “เครื่องโขน” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงโขน นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่หาชมได้ยาก บอกเล่าความเป็นมาของโขนตั้งแต่อดีต จนถึงโขนพระราชทาน ถ่ายทอดเรื่องราวเครื่องแต่งกายโขนผ่านพัสตราภรณ์ชั้นสูงที่เก็บรักษามาหลายร้อยปี รวมทั้งคอลเลคชั่นสะสมส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญด้านโขน นำมาจัดแสดงคู่กันกว่า 100 ชิ้น เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการแต่งกายโขน อันมีที่มาจากเครื่องต้น เครื่องแต่งกายของกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธีต่างๆ อาทิ หุ่นเล็กของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังหน้าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่งเครื่องเลียนแบบตัวโขน หรือหนังใหญ่รูปหนุมานรบกุมภกรรณ สมัยรัชกาลที่ 2 และเครื่องประดับต่างๆที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

สำหรับนิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม – มิถุนายน 2561 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 ส่วนนิทรรศการเครื่องโขน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม – พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจัดแสดง 3-4 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : เฟซบุ๊ค Queen Sirikit Museum of Textiles

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม