กระแสดีต่อเนื่อง!!! คนไทย 66.66% เชื่อมั่นผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี ชื่นชอบปราบโกงฝากเร่งแก้ไขปัญหาศก.

Publish 2016-08-28 09:31:37

      แม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการเหน็บแนมไปถึงแนวคิดสืบทอดอำนาจผ่านร่างรธน.ทั้งที่ผ่านกระบวนการทำประชามติมาแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังคงชัดเจนในการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เช่นกัน  ล่าสุดสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎ  สวนดุสิต   ได้แสดงผลสำรวจความเห็นประชาชนในหัวข้อ “ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์”  มีรายละเอียดสำคัญ ๆ ดังนี้

 

     1. ความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา = 72.15% (เชื่อมั่นมาก 26.06% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09%)   โดยเห็นว่าในช่วง 2 ปี พล.อ.ประยุทธ์  มีผลงานให้เห็นหลายเรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรวดเร็ว  รวมถึง เป็นคนดี ตั้งใจทำางาน เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง มีความเป็นผู้นำ   ไม่เป็นนักการเมือง

 

      2.ความเชื่อมั่นต่อ คณะรัฐมนตรีในภาพรวม = 60.94% (เชื่อมั่นมาก 10.21% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73%)   เพราะ การทำงานสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเหมือนที่ผ่านมา ฯลฯ

 

      3.ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านการเมือง” = 65.04% (เชื่อมั่นมาก 17.17% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87%)   เพราะ เป็นรัฐบาลทหารที่มีอำนาจ ทำงานได้คล่องตัว ไม่มีการเรียกร้องคัดค้าน   ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว ฯลฯ      4.ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านเศรษฐกิจ” = 43.78% (เชื่อมั่นมาก 5.88% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90% )  โดยคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่น  เพราะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขได้ยาก ทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน ประชาชนรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ฯลฯ

 

      5.  ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านสังคม” = 66.52% (เชื่อมั่นมาก 16.40% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12%)  เพราะ ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข มีการจัดระเบียบสังคม มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมมากขึ้น ฯลฯ

 

      6.ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาลในภาพรวม = 66.66% (เชื่อมั่นมาก 14.46% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20%)  เพราะทำงานตามนโยบายที่วางไว้ มีโรดแมปการทำงานที่ชัดเจน  หลายปัญหาได้รับการแก้ไข มีการพัฒนาประเทศ ฯลฯ


       7. “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ประชาชนชื่นชอบ

 

      อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน 75.48%

      อันดับ 2 มาตรการทวงคืนผืนป่า ดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 71.31%

      อันดับ 3 การดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด 70.62%

 

      8. “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ยังต้องเร่งดำเนินการ

 

     อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 82.60%

     อันดับ 2 การแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน 78.65%

     อันดับ 3 การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ 73.02%ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์