ไม่แปลกทำไมเธอดิ้นสุดๆ!!! เปิดคลังสมบัติ ยิ่งลักษณ์  มียอดทรัพย์สินสุทธิเฉียด 600 ล. แต่มีค่าเสียหายจำนำข้าวต้องชดใช้  3.57 หมื่นล. !!?!!

ไม่แปลกทำไมเธอดิ้นสุดๆ!!! เปิดคลังสมบัติ "ยิ่งลักษณ์" มียอดทรัพย์สินสุทธิเฉียด 600 ล. แต่มีค่าเสียหายจำนำข้าวต้องชดใช้ 3.57 หมื่นล. !!?!!

Publish 2016-09-26 18:58:11

      สืบเนื่องจากการที่  นายมนัส แจ่มเวหา   อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ในฐานะประธานคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง  ได้พิจารณาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   มีข้อสรุปกำหนดให้เรียกค่าความเสียหายจากน.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ตามมาตรา 8  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดปี  2539   ในสัดส่วน  20 %  ของมูลค่าความเสียหาย 1.78 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นเงินต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น  35,717 ล้านบาท   และคดีความดังกล่าวจะหมดอายุความเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

     กระบวนการต่อไปที่ต้องจับตาดูก็คือการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบตามขั้นตอนว่าจะเกิดปัญหาขลุกขลักเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในกระทรวงพาณิชย์หรือไม่   เริ่มต้นจากมติของคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนอัยการสูงสุด  ,  กฤษฎีกา  ,  สตง. และกระทรวงการคลัง     ก่อนนำส่งต่อไปยังรองปลัดกระทรวงการคลัง   เพื่อเสนอให้ รมว.คลัง   พิจารณาลงนามในขั้นต่อไป

 

    ในทางกลับกันทางด้านน.ส.ยิ่งลักษณ์  เมื่อรับหนังสือคำสั่งทางปกครองฯแล้ว   สามารถยื่นต่อศาลปกครองกลาง  เพื่อพิจารณาทุเลาคดีหรือเพิกถอนคดีดังกล่าวได้   แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลปกครองว่าจะมีความเห็นอย่างไร    จึงถึงขั้นตอนการดำเนินการของกรมบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์ในกรณีศาลปกครองยืนความเห็นว่าคำสั่งปกครองฯเป็นแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
     อย่างไรก็ตามชะตากรรมของน.ส.ยิ่งลักษณ์  จากผลคำสั่งทางปกครองฯก็ใช่ว่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านั้น  ถ้าพิจารณาสอบทานบัญชีทรัพย์สินที่เคยแจ้งไว้กับปปช.ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 6  พ.ค. 2558  โดยพบว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์   ในฐานะนายกรัฐมนตรี  และ  รมว.กลาโหม   ได้แจ้งยอดบัญชีว่ามีทรัพย์สินรวม  612,379,232  บาท   ขณะเดียวกันมีการแจ้งทรัพย์สินของคู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน)   มูลค่ารวม  76,633,895  บาท    และในส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรบลุนิติภาวะ  จำนวน  1,535,795  บาท

 

    สำหรับในส่วนของบัญชีหนี้สิน น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้การแจ้งยอดบัญชีไว้เป็นจำนวน  33,070,803  บาท  ขณะที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มีการแจ้งยอดหนี้สิน   เท่ากับการแจ้งยอดบัญชีของน.ส.ยิ่งลักษณ์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 579,308,429   บาท      


    ที่น่าสนใจคือเฉพาะในส่วนของ  น.ส.ยิ่งลักษณ์มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน  แยกเป็นที่ดินในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ,  เชียงราย , สมุทรปราการ  และกรุงเทพมหานคร  มูลค่ารวมสูงถึง 117,186,350  บาท    นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งตึกแถว  ,  บ้านพักอาศัย , ห้องชุด  จำนวน 36 รายการ  มูลค่ารวม 162,368,182   บาท  

 

    นอกจากนี้มีทรัพย์สินเป็นยานพาหนะ  รวม 9 คัน มูลค่า 21,990,000   บาท   และมีทรัพย์สินอื่น ๆ  อาทิ  อัญมณี  ,  นาฬิกาข้อมือ  ,  กระเป๋าถือ   รวมมูลค่า  45,690,000  บาท

 

    สำคัญที่สุด น.ส.ยิ่งลักษณ์  ได้ระบุไว้ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สิน  ว่ามีการกู้เงินจากนายทักษิณ  ชินวัตร   เมื่อวันที่ 6     พ.ค. 2558   เป็นจำนวนเงิน  33,070,803  บาท ไว้ด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์