ยังเป็นที่คาดหวังของคนไทย !!! โพลปชช.ขึ้นปีที่ 3 รัฐบาล คะแนนนิยม "บิ๊กตู่" ยังแรงไม่ตกมั่นใจการทำงาน แต่ก็อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น!!?!!

Publish 2016-10-02 08:57:02

     ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 3 ของการบริหารราชการแผ่นดิน สำหรับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน  ต่อความคาดหวังต่อการดำเนินงานของรัฐบาล พบว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด หรือคิดเป็น 83.18%  อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น  มีการลงทุนขนาดใหญ่ พัฒนาระบบการคมนาคม  อันดับ 2 ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กินดีอยู่ดี มีงานทำ 79.24%  อันดับ 3 คนไทยรักสามัคคีกัน บ้านเมืองสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 72.08%    ส่วนข้อคำถามในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  ประชาชนคิดว่าน่าจะสมหวังมากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชน 48.31%  เชื่อว่าน่าจะสมหวัง  เพราะรัฐบาลตั้งใจบริหารประเทศ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ที่ผ่านมามีผลงานให้เห็นเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ เชื่อมั่นในตัวนายกฯ ฯลฯ  อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 27.90% เพราะ สถานการณ์บ้านเมืองไม่แน่นอน ต้องรอดูการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น มีกระแสกดดันรัฐบาลรอบด้าน ฯลฯ  อันดับ 3 น่าจะไม่สมหวัง 23.79%เพราะ บ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน แก้ไขได้ยากโดยเฉพาะเศรษฐกิจ มีหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ฯลฯ


    ส่วนคำถามสำคัญว่าด้วยบุคคลที่ประชาชนคาดหวังจะทำให้สมหวัง พบว่าสูงสุดถึง  74.56%  ยังมั่นใจในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    เพราะ มีความเป็นผู้นำ  ทำงานมุ่งมั่น ตั้งใจ เด็ดขาด สามารถพาประเทศผ่านปัญหาต่าง ๆ ได้  อันดับ 2  ตัวประชาชนเอง 72.17%  เพราะเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง จึงจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ฯลฯ อันดับ 3 คณะรัฐมนตรี 63.11%  เพราะ เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ทำงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์