ต้องเซ็ตซีโร่ !! ปชช.ส่วนใหญ่หนุนปฏิรูปก่อนลต.เปิดโอกาสนักการเมืองหน้าใหม่-น้ำดีแจ้งเกิด ไม่ซื้อเสียง

ต้องเซ็ตซีโร่ !! ปชช.ส่วนใหญ่หนุน"ปฏิรูป"ก่อนลต.เปิดโอกาสนักการเมือง"หน้าใหม่-น้ำดี"แจ้งเกิด ไม่ซื้อเสียง

Publish 2016-10-08 12:16:20

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ความหวังของประชาชนกับการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทย โดยเก็บข้อมูลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,221 คน ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมืองอย่างจริงจังก่อนการเลือกตั้งในปีหน้าร้อยละ 74.1 เห็นว่า ควรเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมือง นักการเมืองใหม่มากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 20.2 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ต้องยุบพรรคใหญ่ ร้อยละ 78.5 เห็นด้วยกับแนวคิดจำกัดค่าใช้จ่าย และการจำกัดการใช้สื่อในการหาเสียง ร้อยละ 17.3 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้การหาเสียงไม่คึกคัก ขาดสีสัน


ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เห็นด้วยที่จะให้มีการเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระทั้งหมด โดยเริ่มจาก กกต. ขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่เห็นด้วยเพราะระบบเดิมดีอยู่แล้ว และร้อยละ 7.0 ไม่แน่ใจ ตลอดจน ร้อยละ 60.3 เชื่อมั่นในรัฐบาล และ คสช.ว่าจะปฏิรูปการเมืองให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ร้อยละ 62.7 คาดหวังอยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ พรรคการเมืองใหม่ มากที่สุดหลังการปฏิรูป รองลงมาร้อยละ 57.4 อยากให้การเมืองไทยมีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อเสียง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน