อาลัยเศร้า !! ประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็ง สิริอายุได้ 73 ปี

อาลัยเศร้า !! "ประสาร มาลีนนท์" ผู้บริหารช่อง 3 ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็ง สิริอายุได้ 73 ปี

Publish 2016-10-16 14:38:34

นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอย่างสงบ สิริอายุได้ 73 ปีสำหรับนายประสาร นั้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี–เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด