สมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มพระราชโอรสเจ้าชายน้อยแห่งราชวงศ์ภูฏาน ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ และสมเด็จพระราชินีเจตซุนฯ พร้อมทรงฉลองชุดประจำชาติฯ

สมเด็จพระเทพฯทรงอุ้มพระราชโอรส"เจ้าชายน้อย"แห่งราชวงศ์ภูฏาน ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ และสมเด็จพระราชินีเจตซุนฯ พร้อมทรงฉลองชุดประจำชาติฯ

Publish 2016-10-20 14:34:16

"ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ"

 

     เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำกราบบังทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน 23-26 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมา ทรงสวดและจุดโคมไฟ ถวายแด่พ่อหลวง และยังได้พบ"เจ้าชายน้อย"ทรงอุ้มเจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆตามโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในราชอาณาจักรภูฎาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ วัดคิชู พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ ป้อมปราการทิมพูป้อมปราการพูนาคาและสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติภูฏาน

 

 

 


     จากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติภูฏาน ซึ่งผู้หญิงจะเรียกว่า คีร่า (Kira)

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน