พระกรุณาธิคุณล้นพ้น!!! พยาบาลทั่วไทยน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า ต้นแบบวิชาชีพดูแลสุขภาพอนามัยปชช.ที่คนไทยไม่เคยลืมพระเมตตา

พระกรุณาธิคุณล้นพ้น!!! พยาบาลทั่วไทยน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า" ต้นแบบวิชาชีพดูแลสุขภาพอนามัยปชช.ที่คนไทยไม่เคยลืมพระเมตตา

Publish 2016-10-21 10:26:48

     21 ตุลาคม ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เหล่าพยาบาลต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าฯ ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาล ทรงปฏิบัติพระราชกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาตลอดพระชนม์ชีพ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสร้างความตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและคุณค่าแก่สังคม

 

 

 

 

      ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง จากนั้นวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี จึงกลายเป็น "วันพยาบาลแห่งชาติ" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

     โดยวันพยาบาลแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้น ได้มีการจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน การประชุมวิชาการและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อรับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ และได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

ภาพจาก Tooykrub / Shutterstock.com


 

 

     ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดให้ "ดอกปีบ" เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เนื่องจาก "ดอกปีบ" เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมและต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ที่เติบโตได้ในที่ดินแห้งแล้ง โดยส่วนราก ลำต้น และดอก สามารถใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้ ดังนั้น จึงเปรียบได้กับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีบนั่นเอง

 

 

 

 

     อีกทั้งพยาบาลทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญ วันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า..

 

 

"การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล
เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สภาการพยาบาล, gotoknow.org,


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน