ยายเนื่อมทวงกรรม!!! ปปช.ขนหลักฐาน 8 ลังฟ้อง ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์

"ยายเนื่อม"ทวงกรรม!!! ปปช.ขนหลักฐาน 8 ลังฟ้อง "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์" คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์

Publish 2016-10-26 15:08:15

     ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้หอบสำนวน ในคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ ได้นำพยานหลักฐานเป็นเอกสารประมาณ 8 ลัง เดินทางมาเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  อดีต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะนั้น และอดีตหัวหน้าหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

 

     ในความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
     โดย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติด้วยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3 เสียง) ชี้มูลความผิด กรณีกล่าวหานายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยกเลิกโฉนดที่ดิน(ที่จดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอัลไพน์) ที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 20 และเลขที่ 1446  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  อันเป็นการโอนที่ธรณีสงฆ์โดยมิชอบ หรือเรียกว่ากรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์

 

     โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างมากเห็นว่าการกระทำดังกล่าว มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง  และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157


     ทั้งนี้ ศาลพิจารณาคำฟ้องแล้วประทับรับฟ้องคดีเป็น คดีดำที่ อท.38/2559 ไว้พิจารณา พร้อมทั้งสอบคำให้การจำเลย ซึ่งจำเลยแถลงให้การปฎิเสธขอต่อสู้คดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวโดยตีราคาประกันเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน