ทรงคุณค่าจิตใจยิ่ง!!! ธปท.นำย้อนชมธนบัตรในรัชสมัย "ในหลวง รัชกาลที่9" หลายฉบับอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้

Publish 2016-10-27 18:11:53

     ตั้งแต่เกิดมาเราก็อาจจะคุ้นภาพธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากษัตริย์ในรัชกาลอื่นๆ แต่เชื่อว่ามีธนบัตรบางฉบับที่หลายๆ คนอาจไม่เคยคุ้นหรือผ่านตามาก่อน วันนี้จึงจะนำธนบัตรฉบับแรกๆ ในรัชสมัยที่ 9 มาให้ทุกคนได้ชมกัน ​โดยก่อนหน้าที่ระบบการเงินของไทยจะเป็นธนบัตร ได้นำมาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่นๆ ในระบบการเงินของประเทศไทยได้ใช้หอยเบี้ย ประกับ (ดินเผาที่มีตราประทับ) เงินพดด้วง ปี้กระเบื้อง และเหรียญกษาปณ์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน​ และถูกเปลี่ยนมาเป็นหมาย อัฐิกระดาษ บัตรธนาคาร เงินกระดาษหลวง แล้วธนบัตรในปัจจุบันนั่นเอง

 

     ธนบัตรฉบับนี้ มีรูปแบบคล้ายกับธนบัตรแบบ ๔  แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน​

 

 

     หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้เปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา 100 บาทใหม่ เนื่องจากถูกปลอมแปลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาพประธาน ส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ และกำหนดให้พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี

 

 

 

     เป็นธนบัตรแบบที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น ด้วยการนำลายไทย สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของธนบัตร นอกจากนี้ ยังมีลักษณะสำคัญคือ ภาพประกอบด้านหน้ามีความสัมพันธ์กับภาพประธานด้านหลัง

  

     เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร

 

 

 

     ธนบัตรฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จึงนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญ ๆ นับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลัง

 

 

 

     ธนบัตรฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

 


 

     ธนบัตรฉบับนี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และเป็นแบบที่เริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา

 

 

 

และธนบัตรฉบับปัจจุบัน เป็นธนบัตรที่ลักษณะคล้ายกับฉบับด้านบน และเป็นฉบับที่เราคุ้นตากันอยู่แล้ว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ ​

 

 

 

เรียบเรียง : กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

eakapun