ไม่มีความเป็นมนุษย์ !!! "มีชัย" จวกลั่น "ก๊วน" สส.พท. หลอกลวง ปชช. อ้าง รธน.ห้าม รบ.ช่วย "เกษตรกร"

Publish 2016-10-31 15:19:23

กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันทีทันใด   เมื่อ  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยระบุให้อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหยุดพฤติกรรมการนำข้อมูลที่ไม่ตรงกับบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญไปหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิด อาทิเช่น  กรณีที่มีการไปอ้างว่า ภายหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้แล้ว  รัฐบาลในอนาคตจะไม่สามารถออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ  ได้อีกต่อไป   นายมีชัย  กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า  สิ่งที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยไปพูดว่า แนวทางการจำนำข้าว  หรือ การประกันราคาสินค้าเกษตรไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก โดยกล่าวอ้างว่ามีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การดำเนินการต้องเป็นไปตามกลไกตลาด     ทั้งที่ข้อเท็จจริงในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติ   ไม่มี "คำใดเลย" ที่ระบุถึงคำว่ากลไกตลาด    เนื่องด้วยเหตุผลที่กรธ.ไม่ได้นำคำดังกล่าวบัญญัติไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550  เพราะพบว่า รัฐบาลที่ผ่านๆ มาได้ฝ่าฝืนไม่ใช้กลไกตลาด  ดังนั้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  จึงกำหนดให้เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องกำหนดมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรทั้งด้านต้นทุน ผลผลิต และ การแข่งขันในตลาด มากกว่าการพึ่งพิงเฉพาะกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 


“ คนที่เคยเป็นอดีต ส.ส. ที่นำความเท็จไปบอกประชาชนถือว่าขาดความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งที่สิ่งนี้เขาควรรู้ ไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้   ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมต้องออกมาฟ้องสื่อมวลชนเอาไว้ เพื่อให้รู้ว่าคนที่เป็นส.ส. ไม่ควรใช้วิธีหลอกลวงประชาขน และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ผมจะนำไปพิจารณาบัญญัติเนื้อหาของกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องว่าไม่ให้นักการเมืองหลอกหลวงประชาชนได้อีก ” นายมีชัย กล่าวอย่างมีอารมณ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี