ปริ่มใจเดินตามรอยพ่อ!!สหกรณ์สุราษฎร์เปิดขายข้าวสารจากชาวนาร้อยเอ็ดถูกกว่าท้องตลาด เพราะลดเลิกยอมนายทุนคนกลางเอาเปรียบขูดรีด !?!

Publish 2016-11-02 08:25:58

จากปัญหาของชาวนาไทยกับสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้หลายฝ่ายต่างเร่งเเก้ปัญากันอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดนางกัญญารัตน์ เทพเลื่อน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด กล่าวว่าหลังจากได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 16 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระจายข้าวสารออกไปจำหน่ายยังสหกรณ์ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และใกล้เคียง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก แต่ยังเหลือข้าวสารบางส่วน ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้

 

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันซื้อข้าวสารที่ผลิตจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้ที่สหกรณ์ร้านค้าทุกแห่ง ซึ่งราคาที่จัดจำหน่ายนั้นถูกกว่าท้องตลาด โดยข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น ขนาดถุง 50 กิโลกรม จำหน่ายในราคา 1,600 บาท ข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น ขนาดถุง 15 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา 480 บาท หรือเฉลี่ยตกประมาณกิโลกลัมละ 32 บาท
นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมต่อยอดมาตรการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการเชิญชวนให้จังหวัดต่างๆ นำข้าวสาร เข้ามาจำหน่ายโดยตรงให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 3 จุด คือ บริเวณศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอดอนสัก และที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีความต้องการบริโภคข้าสารประมาณปีละ 102,000 ตัน ขณะที่พื้นที่การผลิตในจังหวัดมีเพียง 10,000 ไร่ เท่านั้น


 

ขอบคุณที่มา : khonsurat

 

เรียบเรียง : มนันยา สนข.ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว