"เกษตรกร" ว่ายังไง !!! เช็คด่วนเลย ที่ประชุมนบข. คลอดแล้วโครงการดูแล "ข้าวเปลือกเจ้า"

Publish 2016-11-07 13:08:45นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในส่วนของข้าวหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเจ้า สำหรับฤดูนาปี 59/60 โดยสำหรับข้าวปทุมธานี จะได้รับตันละ 11,300 บาท ซึ่งแบ่งเป็นในส่วนของสินเชื่อ 7,800 บาท ค่าปรับปรุงข้าว 2,000 บาท และค่าขึ้นยุ้งฉาง 1,500 บาท และในส่วนของข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับรวม 10,500 บาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อ 7,000 บาท ค่าปรับปรุงข้าว 2,000 บาท และค่าขึ้นยุ้งฉาง อีก 1,500 บาท โดย นบข. จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์ ต้องการให้เกษตรกรเร่งมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือ โดยมองว่าปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูนาปีจะส่งผลกระทบโดยตรงกับราคา กระทรวงพาณิชย์ จึงจะหามาตรการด้านการตลาดรองรับให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ ในฤดูนาปี ปี 2559/60 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี รวมทั้งประเทศ 57.41 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 24.01 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งแบ่งพื้นที่ปลูกตามกลุ่มสินค้าข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ พื้นที่ปลูก 26.57 ล้านไร่ ผลผลิต 9.38 ล้านตันข้าวเปลือก, ข้าวหอมปทุมธานี พื้นที่ปลูก 1.23 ล้านไร่ ผลผลิต 0.85 ล้านตันข้าวเปลือก, ข้าวเจ้า พื้นที่ปลูก 14.32 ล้านไร่ ผลผลิต 8.01 ล้านตันข้าวเปลือก, ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูก 15.07 ล้านไร่ ผลผลิต 5.69 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวอื่นๆ (ข้าวสี และข้าวอินทรีย์) พื้นที่ปลูก 0.22 ล้านไร่ ผลผลิต 0.08 ล้านตันข้าวเปลือก

 

 

 

เรียบเรียงโดย ชนุตรา สำนักข่าวทีนิวส์


HASTAG : ชาวนา   ข้าว