เป็นที่ประจักษ์ !!! "ชาวสวิสเซอร์แลนด์ " นับพันคน ร่วมเดินขบวนสดุดี "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ยกย่องพระมหากษัตริย์นักพัฒนา

Publish 2016-11-07 13:58:34การร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของชาวไทยและชาวต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทสไทยและ ต่างประเทศ

 

ยกตัวอย่าง ณ เมืองซูริค สวิสเซอร์แลนด์ชาวไทยในสวิสฯ และชาวต่างชาติกว่า 2000 คน พร้อมใจกันรวมตัวใจกลางเมืองซูริค ร่วมเดินขบวนเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 

 

  

 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุด

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559สำนักพระราชวัง มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

 รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559

 

 

อ้างอิงจาก FB Trinya Joyzzy Ariyawuthiphan  และคลิป จากชาวไทยในสวิสฯ

เรียบเรียงโดย ชนุตรา สำนักข่าวทีนิวส์