คำสอนเสด็จพ่ออยู่ในพระทัย!!พระเทพฯทรงห่วงใยศูนย์ศก.พอเพียงพระกรุณากรมวังผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านจ.เลยใกล้ชิด #ขอทรงพระเจริญ

คำสอนเสด็จพ่ออยู่ในพระทัย!!พระเทพฯทรงห่วงใยศูนย์ศก.พอเพียงพระกรุณากรมวังผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านจ.เลยใกล้ชิด #ขอทรงพระเจริญ

Publish 2016-11-12 10:42:08

     ที่ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ 6 บ้านปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธนิมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานพระราชวัง เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร สมาชิกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปากห้วย ร่วมต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธนิมิตร กรมวังผู้ใหญ่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกร ทั้งสองพระองค์ทรงงานโครงการพระราชดําริต่างๆ จํานวนมาก ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

      นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตของทุกคน ให้อยู่ในโลก ยุคโลกาภิวัฒน์ ได้อย่างดี และมีความปกติสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงงาน โครงการพระราชดําริต่างๆ เช่นเดียวกันมานานกว่า 30 ปี มีโครงการจํานวนมาก เช่น โครงการส่งเสริม คุณภาพการศึกษา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชนนี้ด้วย

 

 

 

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย วันนี้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้คณะเดินทางมาเยี่ยม และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตของทุกคน ให้อยู่ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างดี และความปกติสุข พร้อมทั้งโปรดให้เชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมามอบให้ปลูก เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน

 

 

 


     หลังจากกล่าวเสร็จได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อม มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่ราษฎรที่เดินทางมาร่วมงาน พร้อมบรรยายความหมายและการดำเนินการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการการปลูกพืชผักสวนครัว ดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านตัวอย่าง และเยี่ยมชม “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง”ประจำหมู่บ้าน ริมถนนสายท่าลี่-หนองผือ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน