พระเกียรติคุณ..ประจักษ์โลก!! สมเด็จพระเทพฯทรงรับการทูลถวายรางวัลสันสกฤตโลกปี ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐอินเดีย #ขอทรงพระเจริญ

พระเกียรติคุณ..ประจักษ์โลก!! สมเด็จพระเทพฯทรงรับการทูลถวายรางวัลสันสกฤตโลกปี ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐอินเดีย #ขอทรงพระเจริญ

Publish 2016-11-24 12:49:01

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาสันสกฤต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

 

 

 

 


      ก่อนหน้านั้น ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาพวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

     ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาสันสกฤต และจะทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐอินเดีย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอินเดียในปี ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

     นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งการดำเนินงานของคณะชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฮิล วิทยาเขตชอลลอง อนึ่ง จะทรงพบกับนายประนาบ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและนายโมฮัมมัด ฮามิด อันลารี รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียด้วย

 

 

 

 


 

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๕ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๔๕ นาฬิกา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://deeps.tnews.co.th/contents/213895/  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ อินเดียเฉลิมฉลองสัมพันธ์ 70 ปี พร้อมทรงรับถวายรางวัลสันสกฤตโลก ปี 2558 # ขอทรงพระเจริญ

 

 

 

เรียบเรียงโดย : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก Ministry of External Affairs, Government of India และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน