เปิดใจ "ศักดา" คนไทยเชื้อสายอินเดีย 1 ใน 9 บุคคลในภาพที่ ก.วัฒนธรรมตามหา เผยเป็นความภูมิใจที่ไม่อยากได้???

Publish 2016-11-24 23:07:58

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.นายศักดา สจจะมิตร คนไทยเชื้อสายอินเดียวัย 67 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ปรากฏอยู่ในภาพที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศตามหา กล่าวว่า ภาพที่ปรากฏน่าจะเป็นภาพหลังจากเคลื่อนพระศพแล้ว2-3วัน โดยตนนั่งอยู่บริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี นับเป็นเวลาราว10 ปีเศษที่ตนติดตามและลงนามถวายพระพรทุกวันต่อเนื่องกันทั้งที่โรงพยาบาลศิริราชและศาลาสหทัยสมาคม หากวันที่ตนไม่อยู่ จะมีตัวแทนมาลงนามแทนเสมอ สาเหตุที่กระทำการดังกล่าวอย่างจริงจังเพราะมีความรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาตั้งแต่เด็ก เป็นความรักฝังใจจากการที่ครอบครัวปลูกฝังให้กตัญญูต่อแผ่นดินไทย เนื่องจากปู่เดินทางมาจากอินเดียเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 6 สำหรับการที่ได้เป็น 1 ในภาพที่มีการตามหานั้น เป็นความภูมิใจที่ไม่อยากได้ หากสามารถแลกชีวิตของตัวเองเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ต่อถึง 120 ปีก็จะทำ แม้รู้ว่าคุณค่าชีวิตของตนเทียบกันไม่ได้กับชีวิตพระองค์ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทย 70 ล้านคนภายในระยะเวลา 70 ปี เป็นอริยกษัตริย์ที่หาไม่ได้อีกแล้ว ต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษที่เลือกมาอยู่แผ่นดินไทย
“ตระกูลของผมได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่รุ่นปู่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีสิ่งจูงใจหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว 2. พื้นฐานจิตใจคนไทย โอบอ้อมอารี ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างแดนด้วยรอยยิ้ม 3.มีกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ผมสอนลูกสอนหลานว่า เมื่ออยู่แผ่นดินไทย ก็ให้จงรักภักดี ต่อ 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แม้ว่าเราจะนับถือศาสนาซิกข์ แต่พระองค์ทำดีต่อทุกคนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา ทรงเป็นที่รักของประชาชนและประชาชนก็รักพระองค์ คำสอนที่ยึดถือและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ เศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ 1 ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 2 ทุกวันนี้ สอนลูกหลานให้กตัญญูต่อแผ่นดินไทย รู้บุญคุณ และตอบแทนโดยดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งการทำเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่เราทำไม่ยากในการทำเพื่อคนอื่น” นายศักดากล่าว


 

เรียบเรียง : อติ สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณข้อมูล : มติชนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม