แจ้งเพื่อทราบ!!! แบงก์ชาติกำหนด 3 ม.ค.60 เป็นวันหยุดธนาคาร ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้

แจ้งเพื่อทราบ!!! แบงก์ชาติกำหนด 3 ม.ค.60 เป็นวันหยุดธนาคาร ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้

Publish 2016-11-25 16:34:04

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ การประกาศวันหยุดให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ


อย่างไรก็ดี แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทำการ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกเปิดสาขาบางแห่ง เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ เช่นเดียวกับกรณีวันหยุดตามปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสมควรด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน