ใจจดจ่อ..ปีติที่สุด!!ชาวกระบี่ตื่นเต้นเตรียมเฝ้ารับเสด็จฯในหลวงรัชกาลที่10ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศาลากลางใหม่เป็นจังหวัดแรก9ธค.

ใจจดจ่อ..ปีติที่สุด!!ชาวกระบี่ตื่นเต้นเตรียมเฝ้ารับเสด็จฯในหลวงรัชกาลที่10ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศาลากลางใหม่เป็นจังหวัดแรก9ธค.

Publish 2016-12-06 15:15:47นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ทุ่งสง ได้ไปตรวจความคืบหน้าการสร้างพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.กระบี่ ในพิธีเปิดอาคารศาลากลาง จ.กระบี่ หลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้จัดเตรียมความพร้อม สถานที่ มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จ นับเป็นจังหวัดแรก ในรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 สำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังใหม่ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ขนาดความกว้าง 28 เมตร ยาว 72 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 113,800,000 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ

 ส่วนความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังเก่า เมื่อปีพุทธศักราช 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะแขวงปกาไส ขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า "เมืองกระบี่" โดยมีศาลากลางจังหวัด ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ ในปีพุทธศักราช 2443 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้ง ศาลากลางในปัจจุบัน ต.ปากน้ำ อ.กระบี่

 

ขอบคุณที่มาจาก : ไทยรัฐ

เรียบเรียง : มนันยา สนข.ทีนิวส์
         ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน